Lelów


Z BAJKĄ W PRZEDSZKOLU

Od lutego 2018 r. rozpoczęliśmy cykl zajęć promujących edukację czytelniczą w grupie 6- latków Przedszkola Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.
Spotkania odbywają się w sali lekcyjnej, dwa razy w miesiącu i będą trwały do kwietnia 2018 r.
Dobór czytanych utworów dotyczy edukacji społeczno-emocjonalnej dzieci w wieku przedszkolnym. Wprowadzenie dzieci w świat bajek, baśni, opowiadań, ma na celu dotarcie do małych odbiorców i w przystępny dla nich sposób przybliżyć im wartości moralne
i społeczne, pomóc zrozumieć pewne zależności, wzbogacić ich wyobraźnię, rozwijać
i poszerzać wiedzę o świecie, doskonalić umiejętność słuchania ze zrozumieniem, wzmacniać poczucie własnej wartości.

Tekst: Jadwiga Górecka


PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI – 2018

14 lutego 2018 r. uczniowie klasy Ia i Ib Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie zostali przyjęci do grona czytelników biblioteki.
Spotkanie miało miejsce w bibliotece szkolnej. Uczniowie poznali zasady wypożyczania i zwracania książek, wskazywali różnicę między biblioteką a księgarnią, zapoznali się z prośbami książki.
Następnie pierwszoklasiści ślubowali, że czytając książki, będą je szanować i dbać o nie, po czym Pani Dyrektor pasowała każdego ucznia na przyjaciela i czytelnika biblioteki. Na pamiątkę tej chwili mali czytelnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy ciekawych lektur.
Pani Dyrektor Renacie Samek, Paniom Joannie Kowalik, Joannie Lechowskiej, Anecie Włodarskiej dziękujemy za współpracę.

Tekst: Jadwiga Górecka
Zdjęcia: Renata Korzeniec


CZYTANIE WARTOŚCI 2017– 2018

W ramach projektu Czytanie wartości zakończyliśmy czwartą edycję spotkań
z uczniami klasy Ia i Ib Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.
Od 01.10.2017 r. do 24.01.2017 r. odbyło się 16 spotkań w każdej klasie, podczas których czytane były wiersze, opowiadania, bajki, które w najbardziej przystępny sposób przekazywały dzieciom wiedzę o podstawowych wartościach. Tematyka czytanych pozycji podzielona została na cztery obszary: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność – dobro – zło, odwaga – sprawiedliwość.
Czytanie każdej wartości poprzedzone było jej omówieniem i zachęcaniem do właściwego postępowania.
Po każdorazowym czytaniu, dzieci oceniały zachowanie i postępowanie książkowych bohaterów oraz przenosiły je i porównywały ze znanymi sobie sytuacjami w życiu codziennym.
Chętnie uczestniczyły w organizowanych zajęciach, zdobywały wiedzę na temat systemu wartości w przekonaniu, że warto w życiu postępować zgodnie z zasadami. Czytane teksty rozwijały wyobraźnię i fantazję dzieci, wzbudzały emocje i empatię.
Na zakończenie cyklu spotkań, w ramach podsumowania dzieci wykonały Drzewo wartości, na którym umieściły wszystkie zapamiętane cechy charakteru z podziałem na pozytywne i negatywne. Prace plastyczne pozostały w klasach.
W rolę lektorów wcielili się nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.
Paniom wychowawczyniom klas I serdecznie dziękujemy za współpracę.

Tekst: Dorota Kulawiak
Zdjęcia: Grażyna Janas


BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA INTERNETOWA

Od 1 listopada 2017 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie umożliwia swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do wybranych publikacji elektronicznych na platformie IBUK LIBRA – jednej z największych wypożyczalni oraz księgarni internetowych z ebookami i audiobookami w Polsce.

Udostępniliśmy Państwu ponad 200 elektronicznych książek, w większości z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki nauczania. Korzystanie z tych publikacji możliwe jest na każdym urządzeniu (komputer, tablet, laptop, smartfon) przez całą dobę.

Dostęp do elektronicznego zbioru może posiadać każdy, zapisany do naszej biblioteki czytelnik, który pobierze w bibliotece swój osobisty PIN (kod aktywacyjny), niezbędny do korzystania z bazy i zaloguje się na platformie IBUK LIBRA przez stronę http://libra.ibuk.pl.

PIN jest ważny do 15.10.2018 r.

Wykaz udostępnionych pozycji:
IBUK Libra_wykaz zakupionych tytułów
IBUK Libra_publikacje dodatkowo udostępnione_różne dziedziny wiedzy

Szczegółowych  informacji udzielają pracownicy Filii w Lelowie, 34 3550099

Serdecznie zapraszamy

dyrekcja i nauczyciele bibliotekarze

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie


PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO PŁYNIE WISŁA PŁYNIE

11 grudnia 2017 r. w Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego Płynie Wisła płynie, skierowanego do uczniów klas I – III.  Organizatorem konkursu była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie i Biblioteka Szkolna. Zmagania konkursowe trwały od 13 listopada do 4 grudnia 2017 r. i miały na celu uczczenie obchodów Roku Rzeki Wisły, rozwijanie uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci.
W konkursie wzięło udział 27 uczniów.
Komisja konkursowa oceniła prace i wyłoniła zwycięzców, którzy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.  Pozostałym uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy.  W bibliotece powstała wystawa prezentująca prace dzieci. Wszystkim dzieciom gratulujemy.

Paniom Alicji Pawlik i Anecie Włodarskiej dziękujemy za  współpracę.

Tekst: Dorota Kulawiak
Zdjęcia: Renata Korzeniec


 

 

SOBOTNIE DYŻURY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

lubliniec

Informujemy, iż w roku szkolnym 2017/2018 biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00–13.00 w następujące soboty:

02 września 2017 r., 07 października 2017 r., 04 listopada 2017 r., 02 grudnia 2017 r., 13 stycznia 2018 r., 03 lutego 2018 r., 03 marca 2018 r., 07 kwietnia 2018 r., 05 maja 2018 r., 02 czerwca 2018 r.

 


 

altPolecamy nowości książkowe

Zapraszamy czytelników do zapoznania się z nowymi publikacjami z zakresu nauk społecznych, psychologii, psychoterapii, edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wielu innych.