Lelów

 


Praca biblioteki w okresie wakacyjnym

Informujemy, iż w okresie lipiec – sierpień biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00-15.00.

Zapraszamy.

 


Mistrz Ortografii 2017

24 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie, odbyła się V edycja konkursu ortograficznego. Konkurs skierowany był do uczniów klas V i VI szkół podstawowych z terenu Gminy Lelów oraz gmin ościennych.

Patronat nad konkursem objął Pan Krzysztof Molenda,Wójt Gminy Lelów.

O tytuł Międzygminnego Mistrza Ortografii 2017 walczyli uczniowie ze szkół podstawowych w Niegowie , Ślęzanach , Podlesiu i Lelowie. Konkurs został zorganizowany przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie oraz Szkołę Podstawową Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lelowie.

Komisja konkursowa przyznała tytuły:

Międzygminnego Mistrza Ortografii 2017 Oliwii Kot,uczennicy kl. VI Szkoły Podstawowej w Niegowie.

Międzygminnego Wicemistrza Ortografii 2017Kindze Woch,uczennicy kl. VI Szkoły Podstawowej w Niegowie

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody w postaci statuetek, dyplomów oraz drobnych upominków, pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Zwycięzcom konkursu gratulujemy. Paniom Stanisławie Napora, Anecie Włodarskiej, Renacie Korzeniec dziękujemy za współpracę.

Tekst: Jadwiga Górecka
Zdjęcia: Edyta Sosnowska


Międzyszkolny Mól Biblioteczny 2016/2017

20 czerwca 2017 r. w naszej bibliotece  odbyło się podsumowanie konkursu czytelniczego W każdej szkole są książkowe mole.

Konkurs został zorganizowany w ramach realizacji jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa: upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Lelów

i trwał od 17 października 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Celem konkursu było wyłonienie uczniów, którzy najaktywniej korzystali z zasobów swojej biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2016/2017.

O tytuł  Międzyszkolnego Mola Bibliotecznego 2016 / 2017 walczyli uczniowie ze Szkół Podstawowych

w Lelowie, Nakle, Podlesiu i Ślęzanach.

Tytuł Międzyszkolnego Mola Bibliotecznego 2016/2017 otrzymała Wiktoria Maj, uczennica kl. I Szkoły Podstawowej w Podlesiu,

II miejsce zajęła Marta Haładus, uczennica kl. III Szkoły Podstawowej w Ślęzanach,

III miejsce zajęła Anna Wawer, uczennica kl. II Szkoły Podstawowej w Nakle,

IV miejsce zajęła Urszula Okularczyk, uczennica kl. I Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie.

Laureatka I miejsca otrzymała statuetkę Międzyszkolnego Mola Bibliotecznego 2016 / 2017, dyplom oraz książkę, pozostali laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki.

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy.

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Górecka


Konkurs Pięknego Czytania

21  kwietnia 2017 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie odbyła się III edycja Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Czytania  „Litery znam więc czytam sam”

W konkursie wzięli udział uczniowie klas III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Lelów.  Rywalizowało ze sobą 10 najlepiej czytających uczniów z 4 szkół. Uczestnicy konkursu prezentowali tekst wyuczony i nowy.

Zmagania oceniała komisja konkursowa, która wyłoniła zwycięzców:

  • I miejsce –  Karolina Garus klasa III b z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie
  • II miejsce  – Wiktor Gęsikowski  ze Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Nakle
  • III miejsce  –  Małgorzata Raźniak klasa  III b z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie
  • III miejsce –   Kacper Sporek ze Szkoły Podstawowej w Podlesiu

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy.


Brat Albert uczy nas dobroci – rozstrzygniecie konkursu dla uczniów gimnazjów

Dnia 03. 03.2017 roku 18 uczniów klas I – III Gimnazjum w Lelowie przystąpiło unnameddo konkursu historycznego – Brat Albert uczy nas dobroci. Organizatorami konkursu była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie oraz nauczyciel historii i religii Gimnazjum.

Celem konkursu było:

– kształtowanie w młodym pokoleniu ducha patriotyzmu, wartości ogólnoludzkich takich jak: uczciwość, pokora, bezinteresowność, miłość do Boga i bliźniego,

– pogłębianie więzi ze środowiskiem lokalnym, regionem, krajem.

Komisja konkursowa, po sprawdzeniu prac przyznała następujące miejsca :

I miejsce – Beata Rokicka – kl. II s

II miejsce – Angelika Pietrzyk – kl. III a

III miejsce – Martyna Szczerba – kl. II a

Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród książkowych odbyło się 21.03.2017 r. podczas apelu szkolnego.

Fundatorami nagród dla uczniów byli księża Parafii św. Marcina w Lelowie.

Serdecznie dziękujemy Pani dr Ewie Kłopot oraz ks. Dariuszowi Miler za współpracę i pomoc w realizacji konkursu.

Zwycięzcom gratulujemy

tekst – Jadwiga Górecka
zdjęcia – Dorota KulawiakBrat Albert uczy nas dobroci – wyniki konkursu historycznego

W ramach obchodów Roku Adama Chmielowskiego  nasza biblioteka wraz z unnamedBiblioteką Szkolną Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie zorganizowała konkurs historyczny Brat Albert uczy nas dobroci. Postać Adama Chmielowskiego jest nam szczególnie bliska ze względu na historyczne powiązania z naszym regionem. Dlatego tak ważne jest aby wzmacniać lokalny patriotyzm.

Konkurs odbył się 27.02.2017 r. Wzięło w nim udział 24 uczniów z klas IV – VI.

Uczniowie pisząc test, musieli wykazać się wiedzą na temat życia i działalności Adama Chmielowskiego – św. Brata Alberta.

Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac przyznała następujące miejsca:

I miejsce – Patrycja Foltyn – kl. VI

II miejsce – Oliwia Madej – kl. VI

III miejsce – Kinga Kotarska – kl. VI

Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród książkowych odbyło się 07.03.2017 r. podczas apelu szkolnego.

Fundatorami nagród dla uczniów byli księża Parafii św. Marcina w Lelowie.

Serdecznie dziękujemy Paniom Anecie Włodarskiej, Renacie Korzeniec, Joannie Chrobot, księżom i Siostrom Albertynkom naszej Parafii za współpracę i pomoc w realizacji konkursu.

Zwycięzcom gratulujemy.

                        tekst – Dorota Kulawiak
zdjęcia – Dorota Kulawiak, Alina Szczerba


Czytanie wartości 2016 – 2017

W ramach projektu „ Czytanie wartości” zakończyliśmy trzecią edycję spotkań z uczniami klasy I Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.

Spotkania odbypaper-1100254_1920wały się raz w tygodniu.

Od 01.10.2016 r. do 22.02.2017 r. odbyło się 19 spotkań, podczas których czytane były wiersze, opowiadania, bajki, które w najbardziej przystępny sposób przekazywały dzieciom wiedzę o podstawowych wartościach. Tematyka czytanych pozycji podzielona została na pięć obszarów : szacunek, uczciwość, odpowiedzialność – dobro – zło, odwaga – sprawiedliwość, przyjaźń – miłość.

Czytanie każdej wartości  poprzedzone było jej omówieniem i zachęcaniem do właściwego postępowania.

Po każdorazowym czytaniu, dzieci oceniały zachowanie i postępowanie książkowych bohaterów oraz przenosiły je i porównywały ze znanymi sobie sytuacjami w życiu.

Chętnie uczestniczyły w organizowanych zajęciach, zdobywały  wiedzę na temat systemu wartości w przekonaniu, że warto w życiu postępować zgodnie z zasadami. Czytane teksty rozwijały wyobraźnię i fantazję dzieci, wzbudzały emocje i empatię.

W rolę lektorów wcielili się nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM”

w Częstochowie Filia w Lelowie.

Pani wychowawczyni klasy I serdecznie dziękujemy za współpracę.

Tekst: Dorota Kulawiak

Jadwiga Górecka


Pasowanie na czytelnika biblioteki – 2017

31 stycznia 2017 r. uczniowie klasy I Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie zostali przyjęci do grona czytelników biblioteki.

Spotkanie miało miejsce  w biblioIMG_3780tece szkolnej. Uczniowie poznali zasady wypożyczania i zwracania książek, wysłuchali wiersza, w którym sformułowane zostały prośby książki, odgadywali zagadki związane z bohaterami bajek.

Następnie pierwszoklasiści ślubowali, że czytając książki, będą je szanować i dbać o nie, po czym każdy z nich został przez Panią Dyrektor pasowany na przyjaciela i czytelnika biblioteki. Na pamiątkę tej chwili mali czytelnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy ciekawych lektur.

Pani Dyrektor Renacie Samek, Paniom Grażynie Janas, Anecie Włodarskiej i Alicji Pawlik dziękujemy za współpracę.

                                                                                              Tekst: Dorota Kulawiak

                                                                                                Zdjęcie: Alicja Pawlik


altPolecamy nowości książkowe

Zapraszamy czytelników do zapoznania się z nowymi publikacjami z zakresu nauk społecznych, psychologii, psychoterapii, edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wielu innych.