LubliniecBEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA INTERNETOWA

Od 1 listopada 2017 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie umożliwia swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do wybranych publikacji elektronicznych na platformie IBUK LIBRA – jednej z największych wypożyczalni oraz księgarni internetowych z ebookami i audiobookami w Polsce.

Udostępniliśmy Państwu ponad 200 elektronicznych książek, w większości z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki nauczania. Korzystanie z tych publikacji możliwe jest na każdym urządzeniu (komputer, tablet, laptop, smartfon) przez całą dobę.

Dostęp do elektronicznego zbioru może posiadać każdy, zapisany do naszej biblioteki czytelnik, który pobierze w bibliotece swój osobisty PIN (kod aktywacyjny), niezbędny do korzystania z bazy i zaloguje się na platformie IBUK LIBRA przez stronę http://libra.ibuk.pl.

PIN jest ważny do 15.10.2018 r.

Szczegółowych  informacji udzielają pracownicy Filii w Lublińcu, 34 3511798

Serdecznie zapraszamy

dyrekcja i nauczyciele bibliotekarze

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie


NOWOŚCI KSIĄŻKOWE W NASZEJ BIBLIOTECE

Dzięki decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, otrzymaliśmy środki na zakup książek. Nasz księgozbiór powiększył się o nowości z zakresu profilaktyki i psychoterapii  uzależnień. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

 


KOMPETENCJE INFORMATYCZNE I CZYTELNICZE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

W ramach wspomagania nauczycieli w realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2017/2018 zorganizowałyśmy 29.09.2017 r. seminarium poświęcone kompetencjom informatycznym i czytelniczym w nowej podstawie programowej. Dzięki współpracy z dyrekcją i nauczycielami bibliotekarzami Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu spotkanie odbyło się w bibliotece szkolnej tej placówki. Uczestniczyło w nim 20 nauczycieli i nauczycieli bibliotekarzy z różnych typów szkół i placówek oświatowych powiatu lublinieckiego. Podczas zajęć przedstawiono podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018. Zaprezentowano i omówiono kompetencje informatyczne i czytelnicze w nowej podstawie programowej. Dokonano analizy zadań bibliotek pedagogicznych i szkolnych w nowym roku szkolnym.


„BAŚNIE, LEGENDY I PODANIA GÓRNEGO ŚLĄSKA” – KONKURS

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu oraz biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Lublińcu serdecznie zapraszają uczniów klas V szkół podstawowych z terenu powiatu lublinieckiego do udziału w IX edycji konkursu międzyszkolnego.

Prace konkursowe można nadsyłać do 25 października br. na adres: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

Filia w Lublińcu, ul. Paderewskiego 18, 42 700 Lubliniec

Materiały do pobrania:


NARODOWE CZYTANIE  2017

8 września 2017 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawonkowie im. Tadeusza Kościuszki, Gminna Biblioteka Publiczna w Pawonkowie i Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu, zorganizowały wspólne czytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Impreza została przeprowadzona w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie objętej Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej. Tegoroczna lektura została wybrana podczas głosowania internetowego. Spotkanie odbyło się w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawonkowie. Fragmenty powieści czytali nauczyciele bibliotekarze, którym towarzyszyły dźwięki wiolonczeli. Zaprezentowano również wystawę przygotowaną przez pracowników naszej placówki.

Anna Bidzińska-Kristof
Małgorzata Goinda
Olimpia Zielińska


SOBOTNIE DYŻURY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

lubliniec

Informujemy, iż w roku szkolnym 2017/2018 biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00–13.00 w następujące soboty:

02 września 2017 r., 07 października 2017 r., 04 listopada 2017 r., 02 grudnia 2017 r., 13 stycznia 2018 r., 03 lutego 2018 r., 03 marca 2018 r., 07 kwietnia 2018 r., 05 maja 2018 r., 02 czerwca 2018 r.


 alt
Profil Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu na Facebooku

 


KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

6 lipca 2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018