LubliniecPraca biblioteki w okresie wakacyjnym

Informujemy, iż w okresie lipiec – sierpień biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00-15.00.

Zapraszamy.


 alt
Profil Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu na Facebooku


KONKURS: „NAJAKTYWNIEJ CZYTAJĄCY TRZECIOKLASISTA”- IV EDYCJA WYNIKI KONKURSU

Do konkursowych zmagań na „Najaktywniej czytającego Trzecioklasistę” zgłosiło się 6 szkół podstawowych z powiatu lublinieckiego: Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Woźnikach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach, Szkoła Podstawowa im. 74 Pułku Piechoty w Sadowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Kawy i B. Kawy w Kośmidrach, Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Lublińcu, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu. Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, kształtowanie nawyku systematycznego czytania oraz promocja księgozbiorów bibliotek szkolnych. Organizatorzy mieli za zadanie wskazać uczniów trzecich klas szkół podstawowych, którzy w okresie od 1 września 2016 roku do 31 maja 2017 roku przeczytali najwięcej książek dostępnych w bibliotece szkolnej.

Spośród dziesięciorga zgłoszonych trzecioklasistów najlepszymi czytelnikami okazali się:

I miejsce:  Amelia Jaszczyńska – Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Woźnikach (189 książek)

II miejsce: Martyna Dzięcioł – Szkoła Podstawowa im. W. Kawy i B. Kawy w Kośmidrach (96 książek)

III miejsce: Katarzyna Gordzielik – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu (71 książek)

Dla wszystkich rywalizujących z sobą uczniów, przygotowano dyplomy i nagrody książkowe.

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom gratulujemy wyników!

Anna Bidzińska-Kristof
Małgorzata Goinda
Olimpia Zielińska


TWORZENIE KOMIKSU W PROGRAMIE TOONDOO – WARSZTATY

W ramach wspomagania nauczycieli w upowszechnianiu czytelnictwa oraz rozwijaniu kompetencji czytelniczych i informatycznych wśród dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach, zorganizowałyśmy warsztaty dla nauczycieli powiatu lublinieckiego „Tworzenie komiksu w programie Toondoo”. Szkolenie odbyło się 26.05.2017 r. w bibliotece Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lublińcu. Uczestnikom został przedstawiony komiks jako tekst kultury. Podczas zajęć każdy miał możliwość założenia bezpłatnego konta w serwisie toondoo.com. oraz tworzenia własnego komiksu. Zdobyte umiejętności będzie można wykorzystać w pracy z uczniami w nauczaniu początkowym i  języków obcych, projektach edukacyjnych, a także w uatrakcyjnieniu gazetek szkolnych i stron internetowych oraz na zajęciach w bibliotece.


PRZYJACIELE PLANETY ZIEMIA

W marcu i kwietniu 2017 r. wychowankowie Przedszkola Pod Dębem w Koszęcinie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu uczestniczyli w zajęciach czytelniczych pt.: „Przyjaciele planety Ziemia”, zorganizowanych w ramach wiosennego sprzątania świata.
Podczas spotkania, słuchając utworu Majki Jeżowskiej „Moja Planeta”, wybraliśmy się na wirtualną wycieczkę po naszej planecie. Następnie przeczytaliśmy książkę Wojciecha Widłaka „Marta i ufoludek”. Czytanie urozmaiciła nam zabawa polegająca na segregacji niepotrzebnych materiałów, z których dzieci, zachęcone przez naszą książkową bohaterkę Martę, wybrały dla siebie produkty do zrobienia własnego tajemniczego Ufoludka Recyklinga.


DZIEŃ ŚLĄSKI

16 marca 2017 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawonkowie im. Tadeusza Kościuszki wraz z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu i Gminną Biblioteką Publiczną w Pawonkowie zorganizowały „Dzień Śląski”. Jego celem było przybliżanie i utrwalanie uczniom śląskiej historii, tradycji oraz kultury,

które uczniowie mogli pogłębić dzięki zaprezentowanej wystawie książek.

Uczniowie przygotowali dla zaproszonych gości trzy scenki pt.: ” Żoneczka”,  „Diobły” , „Zakochany strach na wróble”, które w ciekawy sposób nawiązywały do codziennego życia na śląskiej ziemi.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane teksty w gwarze śląskiej. Była też między nimi  bajka pt.: „Kopciuch czyli bojka o niyszczynściu i szczynściu”, którą większość dzieci znała tylko po polsku.  Swoją znajomość śląskiej gwary i kulinariów uczniowie mogli również sprawdzić w przygotowanym quizie, gdzie za poprawną odpowiedź otrzymali nagrody. Specjalnie na ten dzień dzieci przyniosły specjały kuchni śląskiej, a wyliczanka „Elefant” wskazała nam klasę, która jako pierwsza skorzystała z degustacji. Wśród potraw nie zabrakło chleba ze smalcem i kiszonymi ogórkami oraz żurku, szpajzy i innych maszketów.


PROMOCJA CZYTELNICTWA

W ramach realizacji kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017 „Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży” wraz z placówkami oświatowymi powiatu lublinieckiego podjęłyśmy działania promujące czytelnictwo.

unnamedWe wrześniu, wspólnie z nauczycielami bibliotekarzami Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu, zaprosiłyśmy najmłodszych uczniów na „Śniadanie i głośne czytanie”. Korzystając z pięknego wrześniowego słońca spotkaliśmy się w cieniu lipy rosnącej na dziedzińcu szkoły, aby czytać ulubione teksty z literatury dziecięcej.

W ramach akcji „Narodowe Czytanie”, razem z nauczycielami Publicznej Szkoły Podstawowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawonkowie, czytałyśmy fragmenty powieści H. Sienkiewicza – „Quo vadis”. Uczniowie przedstawili scenki, którym towarzyszyły dźwięki keyboardu i klarnetu. Tłem dla czytających i młodych artystów była wystawa poświęcona powieści i jej autorowi przygotowana przez pracowników naszej placówki.

W październiku, „Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych”, zorganizowałyśmy w szkołach powiatu lublinieckiego zajęcia plastyczne i teatralne.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu przedstawiłyśmy inscenizację „Smok Wawelski” i przeprowadziłyśmy zajęcia „Syrop maga Abrakabry”. W Szkole Podstawowej w Kośmidrach zorganizowałyśmy zajęcia plastyczne z wykorzystaniem techniki origami.

W spotkaniach pogłębiających wiedzę o teatrze wzięli udział pierwszoklasiści Szkoły Podstawowej i przedszkolaki Publicznego Przedszkola w Kośmidrach oraz Miejskiego Przedszkola nr 8 w Lublińcu.

W listopadzie, z inscenizacją kukiełkową „Smok Wawelski” i papierowym teatrem kamishibai, odwiedziłyśmy uczniów nauczania początkowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz wychowanków internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu.

W okresie ferii zimowych spotkałyśmy się z dziećmi na zajęciach pod hasłem

„Ferie z bajką”. We współpracy z bibliotekarzami Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu zaprezentowałyśmy inscenizacje kukiełkowe „Czerwony Kapturek” i „Smok Wawelski”, do których przygotowałyśmy scenariusze, oprawę sceniczną, kukiełki i stroje.

W styczniu inscenizację „Czerwony Kapturek” obejrzeli również wychowankowie Przedszkola Katolickiego im. Edyty Stein KSW w Lublińcu.

Inną formą upowszechniana czytelnictwa był międzyszkolny konkurs plastyczny „Baśnie, legendy i podania Górnego Śląska”, który zorganizowałyśmy wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 1 w Lublińcu. Jego celem było zachęcenie piątoklasistów do czytania podań i legend związanych z dziedzictwem kulturowym własnego regionu.

Podczas cyklicznych spotkań „W krainie baśni”, zachęcałyśmy przedszkolaków oraz uczniów nauczania początkowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Glinicy do odwiedzin biblioteki i samodzielnego czytania.

Wszystkim uczniom i nauczycielom dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zachęcamy do dalszej współpracy.
galeria


NAJAKTYWNIEJ CZYTAJĄCY TRZECIOKLASISTA

konkurs międzyszkolny

Zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie pt.: „Najaktywniej czytający Trzecioklasista”. Jego adresatami są uczniowie klas III szkół podstawBez tytułuowych z terenu powiatu lublinieckiego. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, kształtowanie nawyku systematycznego czytania, promocja księgozbiorów bibliotek szkolnych – to główne cele konkursu.

Zainteresowane naszą propozycją szkoły proszone są o wskazanie uczniów, którzy w okresie od 1 września 2016 roku do 31 maja 2017 roku przeczytali najwięcej książek.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, dla zwycięzców mamy przygotowane nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczamy w Regulaminie.

Regulamin konkursu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia


Sieć współpracy i samokształcenia NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA – INSPIRACJĄ DO ROZWIJANIA KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH DZIECI I MŁODZIEŻY – podsumowanie

Od listopada 2016 r. do stycznia 2017 br. w Publicznej Bibliotece Pedagogiczne RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu odbyły się trzy spotkania sieci współpracy i samokształcenia – każde w wymiarze 3 godzin dydaktycznych. Tematem seminariów był  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa inspiracją do rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży. Uczestnikami sieci byli nauczyciele bibliotekarze powiatu lublinieckiego. Głównym celem pracy sieci była współpraca i samokształcenie w zakresie omawianego tematu.

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy sieci ustalili i zaakceptowali  plan, zasady współpracy w ramach sieci oraz podpisali kontrakt. Omówili harmonogram działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W dalszej części seminarium przedstawiono szereg zalet czytania. Podkreślono ważną rolę nauczycieli i rodziców w procesie kształtowania postaw czytelniczych.

W trakcie kolejnych zajęć bibliotekarze skupili się na sprawozdaniu z realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zaprezentowali przykłady własnych projektów i listy zakupionych książek. Dyskutowano o problemach, które napotkano podczas pracy oraz zaproponowano kilka rozwiązań dla tych, którzy mieli trudności z realizacją projektu.

Ostatnie spotkanie poświęcone było różnorodnym formom promocji czytelnictwa w szkołach. Omówiono zalety czytania, jako sposobu na spędzanie wolnego czasu, relaksu i wyciszenia od nadmiaru stymulacji i wrażeń. Zaprezentowano m.in. takie formy pracy z uczniem, jak booktalking, noc w bibliotece i  tworzenie lapbooków.

Na zakończenie spotkania nauczyciele bibliotekarze sprecyzowali zakresy tematyczne sieci współpracy, w których chcieliby pracować w przyszłym roku szkolnym.

Małgorzata Goinda
Olimpia Zielińska
Anna Bidzińska-Kristof


 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY BAŚNIE, LEGENDY I PODANIA GÓRNEGO ŚLĄSKA – wyniki

lubliniec

04.11.16 r.  w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu odbył się finał VIII edycji konkursu plastycznego Baśnie, legendy i podania Górnego Śląska zorganizowany przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM” w Cz-wie Filia w Lublińcu oraz Szkołę Podstawową nr 1 w Lublińcu. Celem konkursu było zachęcenie dzieci klas V do czytania legend związanych z  Górnym Śląskiem. Na konkurs nadesłano 58 prac ze szkół:

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Kochanowicach,

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Konrada Mańki. Szkoły Podstawowej

nr 2 w Lublińcu,

Szkoły Podstawowej im. Juliusza Ligonia w Strzebiniu,

Szkoły Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach,

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu,

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu,

Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie,

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Szkoły Podstawowej w Sierakowie Śląskim,

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Szkoła Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Ciasnej.

Jury Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie oceniło prace i przyznało następujące miejsca:

Miejsce I

Jakub Nowak SP nr 1 w Lublińcu – Legenda o skrzyni pełnej złota

Miejsca II

Bartłomiej Śleziona ZS w Kochanowicach – Legenda o powstaniu kapliczki św. Jana i Floriana w Kochanowicach.

Zofia Literacka SP nr 1 w Lublińcu – Utopce

Miejsca III

Daria Borszcz SP nr 1 w Lublińcu – Ta góra jest mi Lubsza

Oliwia Nowak SP  w Kośmidrach – Jak powstało Lubecko

Wyróżnienia

Natalia Ochman ZS-P w Sierakowie Śląskim – Przedziwna historia o złotym jabłku

Monika Czernecka ZPO w Boronowie – Córki Utopca

Kinga Frischke SP nr 3 w Lublińcu – Mądry Jakubek

Magdalena Kubiciel SP nr 2 przy SOSW w Lublińcu – Ta góra jest mi Lubsza

Daniel Jainta ZS w Kochanowicach – Święty Jan i Paweł patron Chwostka

Dyplomy i nagrody książkowe wręczyła pani Bożena Wręczycka – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu. Miłym akcentem uroczystości była część artystyczna Wszystkich Świętych w Polsce i USA przygotowana przez uczniów i nauczycieli – Annę Mazur i Marcina Grabowskiego ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu.


KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA – WYKAZ LITERATURY

silhouette-1632912_640Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zestawieniami bibliograficznymi sporządzonymi w oparciu o zbiory książek i artykuły z czasopism zgromadzonych w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu:

 


SOBOTNIE DYŻURY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Informujemy, iż w roku szkolnym 2016/2017 biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00–13.00 w następujące soboty:

03 września 2016 r., 01 października 2016 r., 05 listopada 2016 r., 03 grudnia 2016 r., 14 stycznia 2017 r., 04 lutego 2017 r., 04 marca 2016 r., 01 kwietnia 2017 r., 06 maja 2017 r., 03 czerwca 2017 r.


 ŚNIADANIE I GŁOŚNE CZYTANIE

5Nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu zorganizowali akcję czytelniczą Śniadanie i głośne czytanie.

Korzystając z pięknego wrześniowego słońca najmłodsi uczniowie spotykali się w cieniu lipy rosnącej na dziedzińcu szkoły, by wspólnie czytać ulubione teksty z literatury dziecięcej.

Wszystkim uczniom i nauczycielom dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zachęcamy do dalszego czytania.