Lubliniec


 


SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA BAJKA TERAPEUTYCZNA W PRACY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA SZKOLNEGO

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” Filia w Lublińcu zaprasza nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół z terenu powiatu lublinieckiego do udziału w sieci współpracy i samokształcenia. Sieć będzie miejscem wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i wspólnego uczenia się w celu podnoszenia efektywności działań podejmowanych przez bibliotekarzy szkolnych.

W tym roku szkolnym, zgodnie z Państwa sugestiami, skoncentrujemy się wokół tematu Bajka terapeutyczna w pracy nauczyciela bibliotekarza szkolnego. Działania będą realizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej i spotkań stacjonarnych. Od kwietnia do czerwca br. przewidujemy trzy sesje. Na pierwszą zapraszamy do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu.

Podczas pracy sieci będzie możliwa systematyczna komunikacja drogą elektroniczną między jej uczestnikami. Na poczcie będą również zamieszczane materiały szkoleniowe.

Organizacją pracy sieci będą zajmowali się koordynatorzy: Małgorzata Goinda, Anna Bidzińska-Kristof, Olimpia Zielińska.

Planowany czas trwania spotkań: 3 godziny dydaktyczne.

Do pracy w sieci zapraszamy również nauczycieli innych przedmiotów zainteresowanych jej tematyką.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie do 5 kwietnia br. karty zgłoszenia dostępnej na stronie http://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/karta1.php

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 34 35 11 798 (w godzinach pracy biblioteki)


NOWE TYTUŁY KSIĄŻEK NA PLATFORMIE IBUK LIBRA

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Tygodnia E-książki (4-10 marca br.) IBUK Libra zaprasza użytkowników do skorzystania z nowej oferty. W okresie 3-20 marca br. IBUK Libra poszerzy zestaw tytułów na platformie o 4919 publikacji, tj. pojawią się książki z następujących kategorii: literatura faktu literatura piękna literatura dla dzieci i młodzieży Przez ponad 2 tygodnie czytelnicy IBUK Libra otrzymają dostęp do pełnej treści wszystkich książek z ww. kategorii (+oczywiście książki wykupione). Zasady korzystania z IBUK LIBRA bez zmian, zwiększy się tylko pula dostępnych tytułów.


„NAJAKTYWNIEJ CZYTAJĄCY TRZECIOKLASISTA” konkurs międzyszkolny.

Zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie pt. Najaktywniej czytający Trzecioklasista. Jego adresatami są uczniowie klas III szkół podstawowych z terenu powiatu

lublinieckiego. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, kształtowanie nawyku systematycznego czytania, promocja księgozbiorów bibliotek szkolnych – to główne cele konkursu.

Zainteresowane naszą propozycją szkoły proszone są o wskazanie uczniów, którzy w okresie od 1 września 2017 roku do 31 maja 2018 roku przeczytali najwięcej książek.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, dla zwycięzców mamy przygotowane nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczamy w Regulaminie.

Materiały do pobrania:
Plakat
Regulamin
Zgoda na przetwarzanie danych ucznia
Zgoda na przetwarzanie danych nauczyciela


KONKURS WOJEWÓDZKI „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”

Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe do udziału w kolejnej edycji wojewódzkiego konkursu „Wielka Liga Czytelników” w roku szkolnym 2017/2018.

Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy o zasięgu wojewódzkim, skierowany do uczniów klas I-VII szkół podstawowych. Organizowany jest na dwóch poziomach:

 • klasy I-III
 • klasy IV-VII

Konkurs przebiega w trzech etapach:

 • pierwszy – szkolno-biblioteczny
 • drugi – półfinały powiatowe
 • trzeci – finał wojewódzki

Zgłoszenia, podpisane przez dyrektora szkoły, należy dostarczyć do koordynatora powiatowego (w formie papierowej lub skanu) do 15 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje, regulamin i karty zgłoszenia udziału w konkursie dostępne są na stronie: www.katowice.wielkaliga.plwww.wielka-liga.pl.

Jednocześnie informujemy, że Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu została koordynatorem powiatowym konkursu „Wielka Liga Czytelników” dla szkół podstawowych miasta Lublińca i powiatu lublinieckiego w roku szkolnym 2017/2018.

Adres:
ul. Paderewskiego 18
42-700 Lubliniec
Kontakt:
Olimpia Zielińska, tel. 34 351 17 98, lubp@womczest.edu.pl.

Zapraszamy do współpracy.


BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA INTERNETOWA

Od 1 listopada 2017 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie umożliwia swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do wybranych publikacji elektronicznych na platformie IBUK LIBRA – jednej z największych wypożyczalni oraz księgarni internetowych z ebookami i audiobookami w Polsce.

Udostępniliśmy Państwu ponad 200 elektronicznych książek, w większości z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki nauczania. Korzystanie z tych publikacji możliwe jest na każdym urządzeniu (komputer, tablet, laptop, smartfon) przez całą dobę.

Dostęp do elektronicznego zbioru może posiadać każdy, zapisany do naszej biblioteki czytelnik, który pobierze w bibliotece swój osobisty PIN (kod aktywacyjny), niezbędny do korzystania z bazy i zaloguje się na platformie IBUK LIBRA przez stronę http://libra.ibuk.pl.

PIN jest ważny do 15.10.2018 r.

Wykaz udostępnionych pozycji:
IBUK Libra_wykaz zakupionych tytułów
IBUK Libra_publikacje dodatkowo udostępnione_różne dziedziny wiedzy

Szczegółowych  informacji udzielają pracownicy Filii w Lublińcu, 34 3511798

Serdecznie zapraszamy

dyrekcja i nauczyciele bibliotekarze

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie


SOBOTNIE DYŻURY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

lubliniec

Informujemy, iż w roku szkolnym 2017/2018 biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00–13.00 w następujące soboty:

02 września 2017 r., 07 października 2017 r., 04 listopada 2017 r., 02 grudnia 2017 r., 13 stycznia 2018 r., 03 lutego 2018 r., 03 marca 2018 r., 07 kwietnia 2018 r., 05 maja 2018 r., 02 czerwca 2018 r.


 alt
Profil Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu na Facebooku

 


KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

6 lipca 2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018