„IT w Edukacji” – pismo dla nowoczesnych nauczycieli


IT w Edukacji to kwartalnik ukazujący się od października 2013 roku, redagowany przez nauczycieli informatyki, działających w ramach grupy najbardziej innowacyjnych nauczycieli – Superbelfrzy RP – Jacka Ścibora i Karolinę Szulc.

Czasopismo jest tworzone przez nauczycieli dla nauczycieli, podpowiada jak wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne we współczesnej szkole. Autorzy w przystępny sposób prezentują rozwiązania uatrakcyjniające lekcje, wskazują możliwości zastosowania nowoczesnych urządzeń, aplikacji, zasobów internetowych. Czytelnicy mogą znaleźć odpowiedź na pytania, jak wybrać i skonfigurować sprzęt IT do szkoły oraz w jaki sposób zarządzać siecią szkolną i bezpieczeństwem danych. Na uwagę zasługują artykuły na temat nowoczesnego kierowania szkołą i jej promocji w internecie. Pismo zawiera również przykłady dobrych praktyk w zakresie wdrażania TIK w placówkach oświatowych.

W numerze 1/2014 znajdziecie Państwo artykuły na temat szkolnej sieci komputerowej, wykorzystania Facebooka i iPada na lekcjach języka polskiego i matematyki, programów LearningApps, Rondle, Tagxedo, Scratch służących do tworzenia interaktywnych krzyżówek, gier, quizów, testów. Dla nauczycieli informatyki przygotowano propozycję zajęć z zakresu programowania sensora Kinect. Warty polecenia jest również artykuł opisujący nową klasę notebooków – hybrydowe ultrabooki. W dziale Nowoczesna Szkoła zamieszczono relację z wdrażania systemu zarządzania informacją w jednym z gdyńskich liceów.

Numer 2/2014 jest poświęcony przede wszystkim problematyce stosowania w placówkach oświatowych regulacji wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz korzystaniu z zasobów udostępnianych na wolnych licencjach. Legalna szkoła to temat wydania. Warto zapoznać się z materiałem Kamila Śliwowskiego – specjalisty z zakresu prawa autorskiego, trenera i animatora edukacji medialnej. W artykule Pewne prawa zastrzeżone definiuje on przedmiot prawa autorskiego, przybliża zasady włączania utworów do tzw. wolnej domeny publicznej, wyjaśnia sposoby wykorzystywania przez instytucje oświatowe utworów w ramach dozwolonego użytku publicznego. Nauczycieli i uczniów zachęca do korzystania z otwartych zasobów edukacyjnych udostępniających materiały na licencjach Creative Commons.

Kontynuacją artykułu jest materiał przygotowany przez Adama Jurkiewicza. Autor skupił się na licencjach stosowanych do oprogramowania komputerowego. Opisał takie licencje jak: BOX, OEM, MOLP, School Agrement, Lokomocja, GNU GPL. Zamieścił adresy serwisów, które udostępniają na wolnych licencjach oprogramowanie komputerowe oraz materiały graficzne, muzyczne itp.

Wart polecenia jest również komentarz przygotowany przez adwokata – Michała Kluskę na temat ochrony wizerunku ucznia. Do artykułu dołączony został przykładowy wzór zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby niepełnoletniej.

W numerze można ponadto przeczytać o promowaniu szkół poprzez serwisy społecznościowe, wykorzystaniu tabletu w edukacji wczesnoszkolnej, platformie Edmodo. Dla nauczycieli informatyki przygotowano materiał na temat języka programowania HTML, pokazano możliwości wykorzystania na zajęciach z przyrody programu WorldWide Telescope, omówiono zasady tworzenia książki elektronicznej w programie Issuu.com, przeprowadzono test dotykowego komputera MSI Adora 24 OM-005EU. Artykuł Edycja filmów na kanale YouTube kierowany jest do osób zainteresowanych upublicznianiem filmów.

Zachęcamy do lektury kwartalnika!

Elżbieta Kulisz