IX PARADA POSTACI LITERACKICH

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna  zaprasza uczniów wszystkich typów szkół i poziomów kształcenia, wychowanków przedszkoli wraz z nauczycielami, opiekunami i rodzicami do udziału w IX PARADZIE POSTACI LITERACKICH, która odbędzie się dnia 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) w godz. 10.00-12.00. Zachęcamy uczestników do przybycia w strojach postaci literackich oraz przygotowania transparentów promujących książkę i czytanie. Impreza organizowana jest z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Celem Parady jest propagowanie zamiłowania do czytania książek, integracja placówek oświatowych, promowanie bibliotek, odkrywanie talentów artystycznych uczniów.

Organizatorem jest Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie przy udziale Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie, Wydziału Edukacji, Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta oraz Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi  w Częstochowie.

IX Paradę Postaci Literackich honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Częstochowa Pan Krzysztof Matyjaszczyk.

Paradzie towarzyszyć będą:

  • Międzyszkolny konkurs na Najpiękniejszą Postać Literacką.

Każda placówka może zgłosić od 1 do 3 reprezentantów z podaniem nazwy postaci i tytułu książki z której postać pochodzi. Oceniane są: strój (własnoręczne wykonanie), rekwizyty wyróżniające, prezentacja. W konkursie nie będą uwzględniane postaci zbiorowe.

  • Międzyszkolny konkurs na najciekawszy transparent promujący czytelnictwo.

Każda placówka uczestnicząca w Paradzie może przygotować 1 transparent lub plakat promujący czytanie książek lub zachęcający do czytania i korzystania z bibliotek. Prace prezentowane będą podczas Parady. Komisja ocenia własnoręczne wykonanie i pomysł na plakat/transparent.

Planowany przebieg Parady:

10.00 Powitanie zgromadzonych na początku III Alei NMP przy ul. Pułaskiego, sprawdzenie listy obecności zgłoszonych szkół i przedszkoli.

10.10 Formowanie kolumny marszowej naprzeciwko OKF Iluzja, jako pierwsza                      z transparentem Parady stoi Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie, pozostali uczestnicy wg zgłoszeń.

10.20 Przemarsz III Aleją NMP na Plac Biegańskiego.

10.30 Ustawienie uczestników pod Ratuszem.

10.35 Powitanie Gości.

10.45 Przedstawienie Idei Światowego Dnia Książki.

10.55 Prezentacja strojów w ramach Międzyszkolnego konkursu na Najpiękniejszą Postać Literacką oraz Międzyszkolny konkurs na najciekawszy transparent promujący czytelnictwo – prezentacja prac uczestników.

11.30 Wspólne piosenki o książkach i czytaniu.

11.40 Ogłoszenie wyników w konkursach i wręczenie nagród.

11.45 Wręczenie certyfikatów udziału dla każdej placówki.

12.00 Pożegnanie i pamiątkowa fotografia.

Nauczycieli i opiekunów zachęcamy do zgłaszania grup i klas.

Kontakt z organizatorem i zgłoszenia grup:

Anna Hiller – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM”  w Częstochowie, hiller@womczest.edu.pl; tel. 034 360 60 04 wew. 248

Renata Sowada – Sekcja Bibliotekarska ZNP w Częstochowie, klementinum@autograf.pl;
tel. 603 210 490.

Do pobrania:
Parada_2018_regulamin
Parada_2018_formularz_zgłoszeniowy