Jak odpowiedzialnie korzystać z mediów społecznych? – sieć współpracy i samokształcenia

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przez placówki oświatowe w roku szkolnym 2017/2018  jednego z kierunków polityki oświatowej państwa Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych, zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół i etapów kształcenia do udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia pt. „Jak odpowiedzialnie korzystać  z mediów społecznych?”.

Udział w tej formie doskonalenia zawodowego ma na celu wymianę doświadczeń, analizę dobrych praktyk, poszerzanie kompetencji oraz tworzenie nowych rozwiązań. Tematyka merytoryczna prac proponowanej Państwu sieci będzie dotyczyła zagadnień bezpiecznego korzystania z internetu w kontekście mediów społecznościowych. Podczas spotkań poddamy wnikliwej analizie m.in.:

  • rolę portali społecznościowych w życiu współczesnego ucznia;
  • zasady odpowiedzialnego, zgodnego z prawem, publikowania informacji;
  • sposoby zapewnienia prywatności w sieci;
  • formy oznaczania własnych materiałów licencjami Creative Commons;
  • znaczenie dydaktycznych otwartych zasobów udostępnianych w mediach społecznościowych;
  • formy autopromocji w edukacji wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne;
  • rolę rodziny w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu.

Planowany termin prac sieci współpracy to styczeń – czerwiec 2018 rok

Liczba miejsc: 25

Koordynatorzy: Agata Arkabus, Anna Płusa

Kontakt: 343606004 wew. 255

Formularz zgłoszeniowy

Anna Płusa