MyszkówKONKURS WOJEWÓDZKI „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”

Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe do udziału w kolejnej edycji wojewódzkiego konkursu „Wielka Liga Czytelników” w roku szkolnym 2017/2018.

Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy o zasięgu wojewódzkim, skierowany do uczniów klas I-VII szkół podstawowych. Organizowany jest na dwóch poziomach:

  • klasy I-III
  • klasy IV-VII

Konkurs przebiega w trzech etapach:

  • pierwszy – szkolno-biblioteczny
  • drugi – półfinały powiatowe
  • trzeci – finał wojewódzki

Zgłoszenia, podpisane przez dyrektora szkoły, należy dostarczyć do koordynatora powiatowego (w formie papierowej lub skanu) do 15 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje, regulamin i karty zgłoszenia udziału w konkursie dostępne są na stronie: www.katowice.wielkaliga.pl  i www.wielka-liga.pl.

Jednocześnie informujemy, że Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Myszkowie została koordynatorem powiatowym konkursu „Wielka Liga Czytelników” dla szkół podstawowych miasta Myszkowa i powiatu myszkowskiego w roku szkolnym 2017/2018.

Adres:
ul. Pułaskiego7/210
42-300 Myszków
Kontakt:
Edyta Polak, tel. 34 313 44 94, mybp@womczest.edu.pl

Zapraszamy do współpracy.


BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA INTERNETOWA

Od 1 listopada 2017 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie umożliwia swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do wybranych publikacji elektronicznych na platformie IBUK LIBRA – jednej z największych wypożyczalni oraz księgarni internetowych z ebookami i audiobookami w Polsce.

Udostępniliśmy Państwu ponad 200 elektronicznych książek, w większości z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki nauczania. Korzystanie z tych publikacji możliwe jest na każdym urządzeniu (komputer, tablet, laptop, smartfon) przez całą dobę.

Dostęp do elektronicznego zbioru może posiadać każdy, zapisany do naszej biblioteki czytelnik, który pobierze w bibliotece swój osobisty PIN (kod aktywacyjny), niezbędny do korzystania z bazy i zaloguje się na platformie IBUK LIBRA przez stronę http://libra.ibuk.pl.

PIN jest ważny do 15.10.2018 r.

Wykaz udostępnionych pozycji:
IBUK Libra_wykaz zakupionych tytułów
IBUK Libra_publikacje dodatkowo udostępnione_różne dziedziny wiedzy

Szczegółowych  informacji udzielają pracownicy Filii w Myszkowie, 34 3134494

Serdecznie zapraszamy

dyrekcja i nauczyciele bibliotekarze

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie


SPRAWOZDANIE Z KONKURSU PLASTYCZNEGO WYBIERAM TRZEŹWOŚĆ

9 listopada  2017 r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny  pt Wybieram trzeźwość, zorganizowany przez  naszą bibliotekę i  Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszkowie. Do konkursu zaprosiliśmy wszystkich uczniów z myszkowskich szkół podstawowych. Głównym celem działania było popularyzowanie wśród uczniów  tematyki  zagrożeń wynikających z uzależnień oraz  stworzenie pracy o tematyce antyalkoholowej. Prace można  było  wykonać dowolną techniką plastyczną. W konkursie wzięło udział 25 uczniów reprezentujących trzy szkoły. Na ręce organizatorów złożono prace wykonane różnymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi. Przy ocenie zwracano uwagę na umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy.
Jury w składzie:
Agnieszka Ludwig – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie
Dorota Ćwiląg – członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Edyta Polak – kierownik PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Myszkowie,
przyznało następujące miejsca:
I miejsce – Magdalena Redlińska Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Myszkowie
II miejsce – Łukasz Pniak Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Myszkowie
III miejsce  – Wiktoria Opałka  Zespół Szkół Publicznych Nr 3
Wyróżnienie – Tymoteusz Dudek Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Myszkowie
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy laureatom.

Tekst i zdjęcia: Edyta Polak


KONKURS POWIATOWY „CZY ZNASZ ATRAKCJE TURYSTYCZNE POWIATU MYSZKOWSKIEGO?” ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas VII i klas II gimnazjum, które znajdują się na terenie Powiatu Myszkowskiego do udziału w Konkursie Powiatowym „Czy znasz atrakcje turystyczne Powiatu Myszkowskiego?”

Organizatorem konkursu jest Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Myszkowie. Patronat nad wydarzeniem objął Zarząd Powiatu Myszkowskiego.

Celem konkursu jest między innymi popularyzowanie wiedzy o miejscu zamieszkania, ukazywanie zmian zachodzących w powiecie, rozbudzanie zainteresowania historią powiatu oraz jego walorami turystycznymi, pogłębianie wiedzy o ludziach związanych z historią i rozwojem powiatu oraz budzenie lokalnego patriotyzmu.

Konkurs odbędzie się 14.12.2017 r. w Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Myszkowie w sali 28 o godz. 1000.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w tym samym dniu.

Każda szkoła  może zgłosić maksymalnie 3 uczniów.

Chęć uczestnictwa w konkursie należy zgłosić do 04. 12. 2017 r. drogą mailową, na adres mybp@womczest.edu.pl

Kontakt:

Edyta Polak: mybp@womczest.edu.pl

tel: 34 313 44 94

Załączniki:

Regulamin konkursu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku ucznia


AKCJA CHARYTATYWNA ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM 
Szanowni Państwo!
Ruszamy po raz kolejny z akcją charytatywną Zostań Świętym Mikołajem. Dzieci w polskich szkołach i placówkach za naszą wschodnią granicą potrzebują:  zeszytów, kredek, pisaków, farb, plasteliny, bloków rysunkowych, długopisów, piórników, skoroszytów, papierów A4 (kolorowy i biały), pędzli, krepiny, bibuły, ołówków, gumek, temperówek, nożyczek, klei w sztyfcie, linijek i cyrkli.  Każdy dar, jaki otrzymamy, sprawi wielki uśmiech na twarzach dzieci.

Przekażmy im te najpotrzebniejsze przybory szkolne  i w ten sposób wesprzyjmy naszych najmłodszych Rodaków!

Dary przyjmujemy do 01.12.2017 r.

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM”  w Częstochowie Filia w Myszkowie.
ul. Pułaskiego 7/210
42-300 Myszków
Tel. 343134494
Mail: mybp@womczest.edu.pl 


SOBOTNIE DYŻURY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

lubliniec

Informujemy, iż w roku szkolnym 2017/2018 biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00–13.00 w następujące soboty:

02 września 2017 r., 07 października 2017 r., 04 listopada 2017 r., 02 grudnia 2017 r., 13 stycznia 2018 r., 03 lutego 2018 r., 03 marca 2018 r., 07 kwietnia 2018 r., 05 maja 2018 r., 02 czerwca 2018 r.


NOWY HARMONOGRAM UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

Od 1 grudnia 2016 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Myszkowie będzie udostępniała zbiory wg nowego następującego harmonogramu:

Poniedziałek 800 – 1800

Wtorek 800 – 1500

Środa 800 – 1800

I i II czwartek miesiąca 800 – 1500

Piątek 800 – 1500

I sobota miesiąca 800 -1300


WYKAZ NABYTKÓW
 Publicznej Biblioteki Pedagogicznej
RODN „WOM” w Częstochowie

Filia w Myszkowie

Wykaz nabytków za lata 2013–2014