Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa – zestawienia bibliograficzne

6 lipca 2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018. W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z zestawianiami bibliograficznymi zbiorów naszej biblioteki.

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej
  3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych
  4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek
  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły
  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty