Powiatowy Konkurs Poetycki „Wypisać to co czuję”

Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie zaprasza uczniów klas IV-VII szkół podstawowych Częstochowy i powiatu częstochowskiego do udziału w konkursie poetyckim na napisanie wiersza inspirowanego twórczością Ludmiły Marjańskiej w  związku  z przypadającą w roku 2018 95. rocznicą urodzin poetki.

Powiatowy Konkurs Poetycki „Wypisać to co czuję” jest organizowany pod honorowym patronatem Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie przy współpracy z  Publiczną Biblioteką Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia „WOM” w Częstochowie.

Cele konkursu to:

1. Popularyzowanie wśród uczniów twórczości wybitnej częstochowskiej poetki.

2. Zachęcenie do pisania i doskonalenia warsztatu pisarskiego.

3. Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć poprawną polszczyzną.

4. Rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.

5. Kultywowanie i propagowanie kultury słowa.

Szczegóły konkursu.

Serdecznie zapraszamy!