Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Recytatorski „Przyroda uczy najpiękniej”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie zapraszają uczniów klas IV-VII szkół podstawowych miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego do udziału w Powiatowym Konkursie Przyrodniczo-Recytatorskim „Przyroda uczy najpiękniej” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Starosty Częstochowskiego.

Konkurs odbędzie się 13 marca 2018 roku  w godz. 9.00-13.00 w Auli Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Jego celem jest popularyzacja twórczości poetyckiej, kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego, rozwijanie recytatorskich uzdolnień młodzieży, upowszechnianie kultury języka, oraz Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Podczas konkursu zostaną zaprezentowane prace plastyczne laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego „Przyroda uczy najpiękniej”, towarzyszącego przedsięwzięciu.

Przyroda uczy najpiękniej (n)- Regulamin konkursu

Przyroda uczy najpiękniej – karta zgłoszenia

Zgoda_dane osobowe i publikacja wizerunku_nauczyciel

Zgoda_dane osobowe i publikacja wizerunku_uczeń

Kontakt:
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

dr Agata Arkabus

Anna Płusa

tel. 34 360 60 04 w. 255

Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie, ul. PCK 1, 42-200 Częstochowa

Joanna Pawłowska-Kramer

tel. 606 897 038

Serdecznie zapraszamy!