Rok błogosławionego Honorata Koźmińskiego

Honorat Koźmiński (właśc. Florentyn Wacław Jan Stefan Koźmiński ) (1829 -1916) – polski kapucyn, teolog, uczestnik konspiracji antyrosyjskiej, założyciel 26 zgromadzeń zakonnych, a od roku 1988 błogosławiony Kościoła rzymskokatolickiego, jak stwierdza uchwała, „całym swoim życiem dowiódł, że wartości, którymi się kierował i działania, jakie podejmował służyć miały drugiemu człowiekowi, a zwłaszcza temu najbiedniejszemu, najbardziej potrzebującemu – jego rozwojowi zarówno duchowemu, jak i społecznemu”.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Adama Chmielowskiego i błogosławionego Honorata Koźmińskiego:
M.P. 2016 poz. 629

LINKI:

  • Biografia błogosławionego Honorata Koźmińskiego:

https://www.kapucyni.pl/czytelnia/biografie/kapucyni/2296-b-honorat-komiski

https://www.youtube.com/watch?v=4bHmPGyfgTU

http://niezalezna.pl/59058-ojciec-honorat-kozminski-pragmatyk-bozy

http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/swieci/honorat_kozminski/zyciorys.htm

http://ukrycie.blogspot.com/

http://www.honoratki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=73

https://www.youtube.com/watch?v=yHVz8PfskjA