Rok Marszałka Józefa Piłsudskiego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 czerwca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. W tym roku obchodzić będziemy 150. rocznicę urodzin wybitnego działacza niepodległościowego i społecznego, żołnierza oraz polityka.

W uznaniu wielkich zasług Józefa Piłsudskiego dla Polski i w związku ze zbliżaniem się 100-lecia odzyskania niepodległości Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego – napisano w uchwale.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego: Monitor Polski 2016 poz. 633

LINKI:

  •  Biografia

http://www.jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/zyciorys-jozefa-pilsudskiego

http://dzieje.pl/postacie/jozef-pilsudski

http://www.muzeumpilsudski.pl/jozef-pilsudski/kalendarium-zycia-jozefa-pilsudskiego

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jozef-klemens-pilsudski

https://histmag.org/jozef-pilsudski-walka-o-niepodleglosc-i-przewrot-majowy-przewrot-majowy-13238

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Pilsudski-Jozef-Klemens;3957301.html

  • Ciekawostki

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/jozef-pilsudski-fakty-i-ciekawostki/xx53mx

http://historia.org.pl/2016/05/10/szesc-ciekawostek-o-jozefie-pilsudskim-o-ktorych-nie-macie-pojecia-cz-1/

  • Cytaty, sentencje

http://jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/cytaty-jozefa-pilsudskiego

http://cytaty.o.pl/author/jozef-pilsudski/

http://www.komendant.cal.pl/maksymy-sentencje-cytaty-jozefa-pilsudskiego/

http://www.rp.pl/artykul/327853-Kasztanka—-klacz-Pilsudskiego.html#ap-1

  • Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

http://www.muzeumpilsudski.pl/

http://historia.org.pl/2016/05/13/muzeum-jozefa-pilsudskiego-w-sulejowku/

  • Zestawienia bibliograficzne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze wykonane przez  Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Poznaniu Filia w Nowym Tomyślu:
http://nowytomysl.pbp.poznan.pl/files/Pilsudski%20Jozef.pdf

Zestawienie bibliograficzne w wyborze wykonane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Siedlcach:
http://www.bpsiedlce.pl/1/strona/81_zestawienia-bibliograficzne/292_bibliografie-osobowe/934_pilsudski-jozef/