Rok Rzeki Wisły

Pretekstem do ogłoszenia roku 2017 Rokiem Wisły jest sięgająca ponad pięciu wieków historia.  W 2017 roku będziemy obchodzili 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu na Wiśle. Wtedy, po wojnie trzynastoletniej, Polacy odzyskali pełne panowanie nad żeglownym biegiem rzeki. Odzyskanie kontroli nad Wisłą dało impuls do dynamicznego rozwoju kraju. To czasy poprzedzające „złoty wiek” Polski. Rozpoczął się wtedy ponad 300 letni „Złoty Okres” żeglugi wiślanej. Wolny handel w całym jej dorzeczu był jedną z podstawowych przyczyn powstania ekonomicznej, kulturalnej i militarnej potęgi świata w okresie „Polski zygmuntowskiej”. Sam eksport zboża Wisłą w ciągu około 70 lat po roku 1490 wzrósł więcej niż dziesięciokrotnie. Patrząc okiem dzisiejszego ekonomisty:   PKB Polski było wyższe, niż obecnie w Chinach … A Wisła była najważniejszą rzeką świata. Nie Ren, nie Dunaj albo Orinoko lub Nil…

Wisła płynie przez wszystkie polskie serca, jest symbolem naszej polskości i tożsamości. Jej los dotyczy nas wszystkich.  Rok Rzeki Wisły powinniśmy traktować jako ogólnonarodowe święto wszystkich, którym sprawy wiślane są bliskie – zarówno wiślanych wodniaków, którzy starają się z pietyzmem odtwarzać tradycyjne łodzie i flis rzeczny, miłośników przyrody wiślanej, którzy dbają o zachowanie w możliwie naturalnym stanie siedlisk roślin i zwierząt,  a także żeglugowców, którzy chcieliby choćby częściowego przywrócenia roli Wisły jako ekonomicznego i ekologicznego szlaku transportowego, szlaku turystycznego.

Rok Rzeki Wisły 2017  to  inicjatywa organizacji obchodów 550. rocznicy pierwszego wolnego flisu na Wiśle, na które złożą się liczne wydarzenia organizowane we wszystkich województwach położonych nad Wisłą.

Idea obchodów została zainicjowana przez Społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017 i zyskała poparcie szeregu instytucji i samorządów. W kwietniu 2016 projekt stosownej uchwały wpłynął do Sejmu Rzeczypospolitej. 22 czerwca 2016 Sejm przyjął uchwałę, w której ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły: M. P. 2016 poz. 627

W związku z inicjatywą Roku Rzeki Wisły działa także fundacja o tej samej nazwie.

Obchody Roku Rzeki Wisły zostały uwzględnione w planie emisji znaczków pocztowych na 2017 rok.

Wisła – rzeka wszystkich ziem polskich, rzeka naszych dziejów. Od stuleci- zanim jeszcze imię Polski pojawiło się w annałach historii-ona już toczyła swoje wody od Karpat, od śląskich Beskidów, gdzie ma swe źródła aż dotąd. Rzeka, milczący świadek życia pokoleń, ich rodzenia się i umierania. Ich twórczych wysiłków związanych z gruntowaniem wszystkiego, co Polskę stanowi. Ich zmagań, czasem zmagań na śmierć i życie, ażeby utrzymać i zabezpieczyć to, co ojczyste, co jest wspólnym dorobkiem i wspólnym dziedzictwem. Wisła …
                                                                                                                                                                   Jan Paweł II, Gdynia 11. 06. 1987

Zestawienia bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie i jej filii: Rzeka Wisła

LINKI:

http://www.rokwisly.pl/

https://pl-pl.facebook.com/rokwisly/

https://www.youtube.com/watch?v=B29t6xDsL9k

https://pl.wikiquote.org/wiki/Wis%C5%82a  https://www.facebook.com/JaWisla/posts/178284345561416

http://klimatawoda.pl/artykuly/61-edukacja-wislana-dla-poetow-czy-inzynierow

http://www.bajkowyzakatek.eu/2011/03/polskie-legendy-o-powstaniu-wisy.html

http://literat.ug.edu.pl/podania/006.htm