XVI edycja konkursu ortograficznego Dyktuś

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów do udziału w XVI edycji konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich częstochowskich szkół podstawowych Dyktuś.

Jak każdego roku, prosimy o przeprowadzenie w szkołach wstępnych eliminacji w celu wyłonienia szkolnych mistrzów i wicemistrzów ortografii. Finał odbędzie się 10 maja 2018 roku.

Kontakt : Joanna Resakowska
e-mail: resakowska@womczest.edu.pl
tel. 34 361 28 74

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin
  2. Ortogramy
  3. Karta zgłoszenia
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia i zgoda na publikację wizerunku ucznia
  5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela i zgoda na publikację wizerunku nauczyciela

Dokumenty wymienione w pkt.3,4 i 5 należy dostarczyć do dnia 8 maja 2018r.