Konkurs plastyczny „Narysuj rodzinę”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Nauk Społecznych Katedra Psychologii serdecznie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym „Narysuj rodzinę”. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Jej Magnificencji prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej oraz Dziekana Wydziału Nauk Społecznych dr. hab. Daniela Kukli profesora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Konkurs skierowany jest do dzieci 5,6-letniech, uczniów klas I-III szkół podstawowych Częstochowy, powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego. Jego celem jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych, rozwijanie wyobraźni i umiejętności artystycznej wypowiedzi, zachęcanie do oryginalności i aktywności twórczej oraz kształtowanie i promowanie więzi rodzinnych.

Zadaniem uczestnika konkursu jest  przygotowanie jednej pracy plastycznej. Praca musi być narysowana kredkami świecowymi typu „Bambino”, na kartce z bloku rysunkowego o formacie A4. Szkoła lub placówka może wytypować maksymalnie trzech uczestników konkursu, a w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego po trzech uczestników z każdej placówki wchodzącej w skład zespołu. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: dzieci 5-6- letnie oraz uczniowie klas I-III.

Pracę konkursową wraz z załącznikami należy przesłać do 10 lutego 2023 roku pocztą lub osobiście do koordynatorów:

  • koordynator powiatowy dla placówek z Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego i powiatu kłobuckiego

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

adres: al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa

tel. 34 360 60 04 w. 256, czbp@womczest.edu.pl

lub

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie

adres: ul. Szczekocińska 31, 42-235 Lelów

tel. 34 355 00 99, lebp@womczest.edu.pl

  • koordynator powiatowy dla placówek z Lublińca i powiatu lublinieckiego

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu

adres: ul. Paderewskiego 18, 42-700 Lubliniec

tel. 34 351 17 98, lubp@womczest.edu.pl

  • koordynator powiatowy dla placówek z Myszkowa i powiatu myszkowskiego

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Myszkowie

adres: ul. Pułaskiego 7/210, 42-300 Myszków

tel. 34 313 44 94, mybp@womczest.edu.pl

O miejscu i terminie wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową na adres wskazany w karcie zgłoszenia.

Kontakt:

Renata Lipniewska, lipniewska@womczest.edu.pl tel. 34 360 60 04 w. 256

Załączniki: