Autor: admin6

Wojewódzki konkurs na plakat promujący działania biblioteki (Nie)zwykła biblioteka

Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie, Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zapraszają bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy pracujących  w szkołach i placówkach województwa śląskiego do udziału w Wojewódzkim konkursie na plakat promujący działania biblioteki (Nie)zwykła biblioteka. Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, al. Jana Pawła II 126/130, w terminie do 30 kwietnia 2020 r. wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Ogłoszenie wyników i wręczenie


Wystawki i gazetki ścienne do wypożyczenia!

Zapraszamy nauczycieli do bezpłatnego wypożyczenia materiałów edukacyjnych (wystawy ścienne, plansze, grafiki, opracowania tekstowe) do wykorzystania w wystawach okolicznościowych i gazetkach ściennych na terenie szkół i placówek oświatowych. Wykaz dostępnych wystaw: – wystawy indywidualne – wystawy zbiorowe Kontakt: Marek Czarnołęski, tel. 360 60 04 wew. 107


Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 : 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych