Awatar z wierszem

11 lutego 2020 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie odbyły się zajęcia biblioteczne „Awatar z wierszem”, przygotowane przez Anetę Przybyłowicz i  Ernesta Pidzika, nauczycieli bibliotekarzy naszej placówki. W lekcji uczestniczyła klasa IV ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłobucku wraz z wychowawcą, Panią Reginą Siutaj-Berską.

Zajęcia prowadzone były w sali komputerowej, w której uczniowie mieli dostęp do Internetu i korzystali ze strony www do tworzenia mówiących awatarów voki.com. Przez 30 minut każdy z uczniów miał możliwość stworzenia swojej indywidualnej grafiki, przedstawiającej człowieka lub zwierzę. Po zakończeniu ćwiczenia gotowe awatary, zgodnie z wcześniej przypisaną im kolejnością, wyrecytowały wiersz Jana Brzechwy pt. „Żaba”.

W drugiej części zajęć uczniowie, podzieleni na dwie grupy, chóralnie i wielokrotnie powtarzali cały wiersz widoczny na ekranie. Nauczyciele wykorzystali do tego celu projektor podsufitowy. Kolejnym ćwiczeniem była zabawa w głuchy telefon, gdzie dwie grupy rywalizowały ze sobą w poprawnym przekazaniu zwrotki wiersza.

Ostatnim elementem zajęć była zabawa nauczyciel-uczeń. Uczniowie pracowali w dwuosobowych zespołach, w których jedna osoba była uczniem i powtarzała treść wiersza, a druga była nauczycielem i ją deklamowała. Później nastąpiła zamiana ról.

Na końcu nauczyciele przygotowali na flipcharcie cały wiersz w postaci piktogramu.

Lekcja przebiegła w miłej atmosferze. Uczniowie byli pod wrażeniem możliwości tworzenia mówiących awatarów w świecie wirtualnym, przy okazji trenując swoją pamięć.

Tekst i zdjęcia: Ernest Pidzik