„Bajka dobra na wszystko” – zajęcia biblioterapeutyczne z elementami terapii pedagogicznej – podsumowanie zajęć

W roku szkolnym 2016/2017 nauczyciele bibliotekarze Katarzyna Kucharzewska i Marta Małek przeprowadziły zajęcia pn. „Bajka dobra na wszystko”. Zajęcia skierowane były do uczniów klas młodszych szkoły podstawowej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z problemami w nauce czytania i pisania. Zajęcia opierały się na zestawie materiałów  „Ortograffiti z Bratkiem” (program wspierania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, autorstwa Izabeli Mańkowskiej, Małgorzaty Rożyńskiej).

Głównym celem była integracja grupy, pomoc w przezwyciężaniu niechęci do nauki, kształtowanie postaw i wartości, wzajemnego szacunku  oraz pozytywnego nastawienia.

Zajęcia oparte na bajce lub innych tekstach terapeutycznych, stanowiły doskonałą okazję do rozmowy o emocjach i problemach, których doświadczają dzieci. Dzięki bajkom dziecko opanowuje umiejętność wyrażania emocji oraz doskonali mowę, co jest podstawą do nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami. Uczeń, wraz z bohaterami tekstów terapeutycznych, uczy się rozwiązywać problemy i podejmować właściwe decyzje. Dzięki odpowiednio dobranym tekstom poznaje i lepiej rozumie otaczający świat. W trakcie zajęć stosowane były następujące formy pracy: zajęcia integrujące, relaksujące, aktywizujące, ukierunkowane czytanie wybranych tekstów terapeutycznych, słuchanie, elementy dramy, muzykoterapii, arteterapii, niwelowanie negatywnych emocji, tj. lęk, stres, agresja.

W trakcie zajęć dzieci wykonywały także ćwiczenia gimnastyki mózgu wg P. Dennisona przeznaczone dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Ich celem jest aktywizacja i pobudzanie do współpracy obu półkul mózgowych. Ćwiczenia te służą również relaksacji. Uczestnicy utrwalali także reguły i rozwiązywali ćwiczenia ortograficzne.

Dodatkowo uczniowie mieli okazję wykonywać masażyki rąk przed aktywnościami związanymi z pisaniem oraz ćwiczenia rozwijające sprawność narządów mowy.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Łącznie w roku szkolnym 2016/2017 wzięło w nich udział 18 nauczycieli i 155 uczniów.

Tekst i zdjęcia: Marta Małek i Katarzyna Kucharzewska
galeria