Bezpieczny internet

Zagadnienia związane z edukacją cyfrową oraz bezpiecznym i efektywnym  wykorzystaniem internetu i technologii informacyjno-komunikacyjnych od wielu lat wpisują się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie od kilku lat prowadzi działalność edukacyjną na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.

Zajęcia z edukacji cyfrowej mają na celu budowanie odpowiednich postaw, zachowań i nawyków w świecie wirtualnym i w obyciu z nowoczesnymi technologiami. Globalna sieć przynosi coraz większe możliwości rozwojowe, ale może też być źródłem sytuacji ryzykownych. Rozwijanie kompetencji cyfrowych jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania we współczesnym świecie.

Edukacja na rzecz bezpiecznego internetu ma również na celu wzmacnianie umiejętności krytycznego myślenia, ostrożności i traktowania innych z szacunkiem zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym. Uczniowie uczą się spędzania czasu online w sposób bezpieczny, świadomy i wartościowy. W trakcie zajęć poruszane są najważniejsze kwestie związane z zagrożeniami internetowymi, tj. cyberprzemoc, hejt i język nienawiści, ochrona wizerunku i danych osobowych, niebezpieczne kontakty, szkodliwe treści oraz nadużywanie internetu.

Rolą rodziców i nauczycieli jest uświadamianie młodym jak świadomie budować swój „cyfrowy profil”, jak bezpiecznie zarządzać relacjami w sieci czy też chronić swoją prywatność. Nie jesteśmy w stanie uchronić dzieci przed wszystkimi potencjalnymi zagrożeniami. Możemy jednak przygotować je na trudne sytuacje i dać im wsparcie, tak aby mogły sobie z nimi radzić.