Brat Albert uczy nas dobroci – wyniki konkursu historycznego

W ramach obchodów Roku Adama Chmielowskiego  nasza biblioteka wraz z unnamedBiblioteką Szkolną Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie zorganizowała konkurs historyczny Brat Albert uczy nas dobroci. Postać Adama Chmielowskiego jest nam szczególnie bliska ze względu na historyczne powiązania z naszym regionem. Dlatego tak ważne jest aby wzmacniać lokalny patriotyzm.

Konkurs odbył się 27.02.2017 r. Wzięło w nim udział 24 uczniów z klas IV – VI.

Uczniowie pisząc test, musieli wykazać się wiedzą na temat życia i działalności Adama Chmielowskiego – św. Brata Alberta.

Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac przyznała następujące miejsca:

I miejsce – Patrycja Foltyn – kl. VI

II miejsce – Oliwia Madej – kl. VI

III miejsce – Kinga Kotarska – kl. VI

Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród książkowych odbyło się 07.03.2017 r. podczas apelu szkolnego.

Fundatorami nagród dla uczniów byli księża Parafii św. Marcina w Lelowie.

Serdecznie dziękujemy Paniom Anecie Włodarskiej, Renacie Korzeniec, Joannie Chrobot, księżom i Siostrom Albertynkom naszej Parafii za współpracę i pomoc w realizacji konkursu.

Zwycięzcom gratulujemy.

                        tekst – Dorota Kulawiak
zdjęcia – Dorota Kulawiak, Alina Szczerba