„Było – nie ma – jest” – akcja żonkile – dlaczego pamięć jest ważna?

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie we współpracy ze Szkołą Podstawową Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie po raz drugi włączyła się w akcję społeczno-edukacyjną Żonkile upamiętniającą powstanie w getcie warszawskim w 1943 r.  Akcja organizowana jest przez POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Wiąże się z postacią Marka Edelmana, ostatniego dowódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, która razem z Żydowskim Związkiem Wojskowym zorganizowała powstanie. Edelman był jednym z nielicznych ocalałych bojowców i po wojnie, w rocznice powstania, składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie bukiet żółtych kwiatów. Muzeum POLIN kontynuuje tę tradycję, rozdając 19 kwietnia tysiące papierowych kwiatów i ulotki informujące o powstaniu. Nosząc żonkile pokazujemy, że łączy nas pamięć o tych, którzy zginęli w walce o godność.

25 kwietnia 2024 r. w klasie VI Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie w obecności Pani Dyrektor dr Mai Dymińskiej-Czyż i nauczyciela bibliotekarza naszej biblioteki, Pani dr Ewa Kłopot – nauczyciel historii – przeprowadziła zajęcia dydaktyczne wykorzystując min. materiały  udostępnione przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.  Uczniowie obejrzeli animację Katarzyny Jackowskiej-Enemuo  „Było – nie ma – jest”,   która opowiada o trudnym i ważnym temacie przeżywania i radzenia sobie ze stratą. Wraz z bohaterką opowiadania odbyli podróż po miejscach, czasach i osobach, które były, których nie ma, a chcemy o nich pamiętać. W odniesieniu do tematu uzupełniali  karty pracy, prezentowali swoje wyniki, przemyślenia i odczucia.  Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem. Pani dr Ewie Kłopot dziękujemy za współpracę.

Tekst i zdjęcia: Dorota Kulawiak