Certyfikat Wielkiej Ligii Czytelników 2020

Uwaga koordynatorzy szkolni ubiegający się o Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”w roku szkolnym 2019/2020!

Poniżej adres do korespondencji, tzn. do przesłania sprawozdań z Certyfikatu.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach

Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7

40-132 Katowice

z dopiskiem CERTYFIKAT WLC

certyfikatWLC@pbw.katowice.pl

Jeżeli jest to możliwe prosimy o przesłanie, oprócz wersji papierowej, wersję elektroniczną sprawozdań i zdjęć.

Anna Hiller