Cykl zajęć edukacyjnych dla Miejskiego Przedszkola nr 38 z Częstochowy

W kwietniu i maju 2022 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej  RODN „WOM” w Częstochowie odbył się cykl zajęć pt. „Złodzieje czasu – dziecko w świecie nowoczesnych technologii”. W spotkaniach uczestniczyły dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 38 w Częstochowie. W zajęciach wzięło udział 53 przedszkolaków, w tym dzieci z Ukrainy.

Zajęcia przygotowały i przeprowadziły: Katarzyna Kucharzewska i Marta Małek – nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM”  w Częstochowie. Lekcja oparta była na tekście bajki Teresy Błaszczyk pt. „O sówce Huhu i Puchaczu Bubu”.

Na zajęciach dzieci dowiedziały się, dlaczego urządzenia ekranowe nazywane są „złodziejami czasu” i jakie są skutki nadmiernego korzystania z nowoczesnych technologii. Uczestnicy poznali również sposoby na aktywne i kreatywne spędzanie wolnego czasu bez tabletu, komputera czy telefonu. Prowadzące omówiły najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń ekranowych oraz z internetu. Dzieci wykonywały prace plastyczne oraz brały udział w zabawach ruchowych.

 

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek