Cykl zajęć online Spotkania z Martynką – relacja

W roku szkolnym 2021/2022  nauczyciele bibliotekarze Anna Dąbrowska i Anna Hiller w ramach Ogólnopolskiej kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom zrealizowały cykl zajęć czytelniczych online Spotkania z Martynką w oparciu o książki Gilberta Delahaye w tłumaczeniu Wandy Chotomskiej z ilustracjami Marcela Marlier opowiadające przygody sympatycznej Martynki, jej rodziny i przyjaciół. Spotkania odbywały się raz w miesiącu i nawiązywały do różnych aktualnych świąt i uroczystości. Pierwsze spotkanie odbyło się z okazji XX Dnia Głośnego Czytania, a ostatnie miało miejsce w ramach XXI Tygodnia Czytania Dzieciom. W ten symboliczny sposób autorki i pomysłodawczynie cyklu chciały zwrócić uwagę na istotną rolę czytania w rozwoju emocjonalnym i intelektualnym dzieci. Cykl miał na celu rozwijać w uczestnikach umiejętność uważnego słuchania, zamiłowanie do literatury i czytania. Spotkania cieszyły się dużą popularnością wśród dzieci. Każde z nich gromadziło przed ekranami komputerów ok. 450 dzieci i nauczycieli ze szkół i placówek Częstochowy a także woj. śląskiego. Każdemu spotkaniu towarzyszyły ćwiczenia interaktywne, piosenki i filmy edukacyjne zw. z tematem danego spotkania. Nauczyciele otrzymywali pakiet materiałów do dalszej pracy z wychowankami. Na zakończenie cyklu każda placówka biorąca udział w spotkaniach otrzymała dyplom uznania a nauczyciele pamiątkowe podziękowania. Bardzo dziękujemy za liczny i aktywny udział w tych spotkaniach i już zapraszamy na kolejny cykl z Martynką w roku szkolnym 2022/2023.

Tekst i fot.: Anna Dąbrowska