Czytanie wartości 2018/2019

Czytanie wartości  2018/2019  podsumowanie projektu

W ramach projektu „Czytanie wartości” zakończyliśmy piątą edycję spotkań z uczniami klasy I Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie. Spotkania odbywały się raz w tygodniu od 01.10.2018 r. do 01.02.2019 r. Odbyło się 16 spotkań, celem których było skierowanie uwagi dzieci na ponad czasowy przekaz wartości zawartych w baśniach, bajkach, opowiadaniach. Tematyka czytanych pozycji została podzielona na cztery obszary : szacunek, uczciwość, odpowiedzialność – dobro – zło, odwaga – sprawiedliwość. Czytanie każdej wartości  poprzedzone było jej omówieniem i zachęcaniem do właściwego postępowania. Po każdorazowym czytaniu, dzieci oceniały zachowanie i postępowanie książkowych bohaterów oraz porównywały je do różnych, znanych sobie sytuacji. Chętnie uczestniczyły w organizowanych zajęciach, zdobywały  wiedzę na temat systemu wartości w przekonaniu, że warto w życiu postępować zgodnie z zasadami. Czytane teksty rozwijały wyobraźnię i fantazję dzieci, wzbudzały emocje i empatię. Na zakończenie czytań, w ramach ewaluacji, dzieci tworzyły Drzewo wartości, na którym umieszczały wszystkie zapamiętane pozytywne cechy charakteru, zaś cechy negatywne lokowały w słoiczku, który zamknęły i umieściły pod drzewem jako niewarte naśladowania. Dzieci wykazały zachowania zgodne  z obowiązującymi normami postępowania. Wykonana praca pozostała w klasie.

W rolę lektorów wcielili się nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Pani wychowawczyni klasy I serdecznie dziękujemy za współpracę.

Tekst i zdjęcia: Dorota Kulawiak