Czytanie wartości 2021/2022

W ramach projektu Czytanie wartości zakończyliśmy ósmą edycję spotkań z uczniami klasy I Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie.

Zajęcia rozpoczęły się 14.09.2021 r. i trwały do 04.02.2022 r. Ogółem odbyło się 17 spotkań, których celem było skierowanie uwagi dzieci na ponadczasowy przekaz wartości zawartych w bajkach, baśniach, opowiadaniach. Tematyka czytanych pozycji dotyczyła pięciu obszarów : rodziny – emocji, uczciwości, odpowiedzialności – dobra– zła, szacunku, odwagi – sprawiedliwości. Czytanie o każdej z wartości poprzedzone było jej omówieniem i zachęcaniem do właściwego postępowania.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w organizowanych zajęciach. Zdobywali wiedzę na temat systemu wartości w przekonaniu, że warto w życiu postępować zgodnie z zasadami, niezależnie od sytuacji. Potrafili ocenić zachowanie i postępowanie książkowych bohaterów oraz porównać je do różnych, znanych sobie przykładów, nawet w tak trudnym dla wszystkich okresie, jakim jest pandemia – COVID 19. W projekcie wykorzystano m.in. pozycje książkowe zakupione ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W rolę lektorów wcielili się nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie. Pani Wychowawczyni klasy I serdecznie dziękujemy za współpracę.

Tekst i zdjęcia: Dorota Kulawiak