Czytanie wartości 2022/2023

W ramach projektu Czytanie wartości zakończyliśmy dziewiątą edycję spotkań z uczniami klasy I a i I b Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie.

Zajęcia rozpoczęły się 06.10.2022 r. i trwały do 02.02.2023 r. Ogółem odbyło się 20 spotkań, których celem było budowanie systemu wartości dziecka, wskazywanie dzieciom tego co dobre i złe, rozpoznawanie i nazywanie uczuć – emocji, podejmowanie prób kontrolowania swojego zachowania, skierowanie uwagi dzieci na ponadczasowy przekaz wartości zawartych w bajkach, baśniach, opowiadaniach. Tematyka czytanych pozycji dotyczyła obszarów : rodziny – emocji,  uczciwości, dobra– zła, szacunku. Czytanie na temat każdej wartości poprzedzone było jej omówieniem i zachęcaniem do właściwego postępowania.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w organizowanych zajęciach.  Zdobywali wiedzę na temat systemu wartości w przekonaniu, że warto w życiu postępować zgodnie z zasadami niezależnie od sytuacji. Potrafili ocenić zachowanie i postępowanie książkowych bohaterów oraz porównać je do różnych, znanych sobie przykładów. W rolę lektorów wcielili się nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Tekst i zdjęcia: Dorota Kulawiak