„Cyfrowa szkoła – czyli jaka?”


„Cyfrowa szkoła – czyli jaka?” – regionalna konferencja magazynu EduFakty – Uczę Nowocześnie oraz serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP już za nami.

Rejestracja uczestników

7 marca 2013 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie gościła bibliotekarzy bibliotek szkolnych, pedagogicznych i uczelnianych, nauczycieli, dyrektorów szkół i bibliotek oraz przedstawicieli organów prowadzących i nadzorujących placówki.

Dyrektor RODN ”WOM” Grażyna Kawecka-Karaś

W konferencji wzięło udział 139 uczestników, którzy z zainteresowaniem wysłuchali trzech wykładów pana Janusza Wierzbickiego. Tematyka prelekcji dotyczyła zagadnień cyfrowej szkoły, redakcji internetowych artykułów oraz wystąpień medialnych.

Uczestnicy konferencji

Pierwszy wykład zaprezentował zgromadzonym sposoby tworzenia cyfrowej szkoły. Janusz Wierzbicki w profesjonalny i dowcipny sposób opowiedział czym się kierować, wybierając sprzęt (tablice multimedialne, projektory lub laptopy), oprogramowanie (edukacyjne i wspomagające pracę placówki) lub usługi (np. rozwiązania działające w chmurze). Jego wykład ilustrowany był licznymi przykładami wykorzystania sprzętu multimedialnego.

Druga część konferencji poświęcona była przygotowaniu artykułu lub komunikatu na potrzeby internetu. Podczas wykładu przedstawione zostały zasady tworzenia ciekawego, treściwego, przykuwającego uwagę internauty artykułu. Uczestnikom zostały zaprezentowane różne rodzaje informacji i różnice między nimi.

Janusz S. Wierzbicki

Konferencję zakończyło wystąpienie noszące tytuł „Za i przed kamerą – jak filmować, zadawać pytania i występować?”, podczas którego omówione zostały aspekty pracy z kamerą: przygotowanie nagrania reportażu lub wywiadu, zasady operowania obrazem, jakość dźwięku.

Uczestnicy konferencji

Na koniec rozlosowano drobne upominki: trzy prenumeraty czasopisma EduFakty – Uczę Nowocześnie, oraz osiem pakietów materiałów graficznych Wszystko dla Szkoły, ufundowanych przez Wydawnicwo SUKURS.

Anna Płusa
Zdjęcia: Izabela Bajor