Dzień Bezpiecznego Internetu w PBP RODN „WOM” w Częstochowie

Głównym celem Dnia Bezpiecznego Internetu jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu.

DBI 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Tegoroczne obchody mają na celu zachęcić wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

12 lutego 2020 r. w PBP RODN „WOM”, w ramach obchodów DBI, odbyły się zajęcia dla uczniów klasy III Szkoły Podstawowej nr 40 w Częstochowie.

Głównymi celami zajęć było:
– uświadomienie skutków uzależnienia od gier komputerowych, internetu czy telewizji;
– poznanie wpływu świata wirtualnego na psychikę dziecka i przyczyn „zagubienia się” w świecie rzeczywistym;
– wskazanie innych, alternatywnych, zdrowych sposobów spędzania wolnego czasu.

Na wstępie uczniowie wymieniali zastosowania internetu oraz zagrożenia z nim związane, tj. niebezpieczne kontakty, hejt, cyberprzemoc czy uzależnienie. W trakcie zajęć uczestnicy wysłuchali opowiadania „O sówce Huhu i puchaczu Bubu”, a następnie szukali odpowiedzi na pytania: Co to są złodzieje czasu? Jakie są skutki nadmiernego korzystania z nowoczesnych technologii i urządzeń ekranowych? Jakie są inne sposoby spędzania wolnego czasu?

Na zakończenie uczniowie obejrzeli filmik, którego bohaterem był chłopiec uzależniony od komputera, internetu i gier. Prowadząca zajęcia Marta Małek – przeprowadziła z uczniami rozmowę na temat skutków nadmiernego korzystania z internetu i urządzeń ekranowych oraz na temat innych form spędzania wolnego czasu.

Tekst i zdjęcia: Marta Małek