I Bajkowe Spotkania – 2008


W maju 2008 roku Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie włączyła się w ogólnopolską kampanię społeczną „Cała Polska Czyta Dzieciom” i zorganizowała cykl „Bajkowych spotkań”.
Odbyły się one w terminach 6, 13 i 20 maja, a udział w nich wzięło łącznie 345 uczniów z klas 0–1 częstochowskich szkół podstawowych.
Był nam bardzo miło, że zaproszenie do udziału w akcji chętnie przyjęły wszystkie poproszone o to osoby.
Panie Olga Bąkowska, Zofia Ślężańska i Anna Kowalik, poetki zrzeszone w częstochowskich klubach literackich „Fraszka” i „Metafora”, zaprezentowały własną twórczość adresowaną do najmłodszych.
W akcję włączyła się również Pani Sylwia Oksiuta, aktorka Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie, która przeczytała dzieciom wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima oraz Marii Konopnickiej, z prawdziwie aktorskim zacięciem.
Podczas ostatniego spotkania gościliśmy lidera zespołu Formacja Nieżywych Schabuff, pana Olka Klepacza, który czytał dzieciom „Przygody Koziołka Matołka” Kornela Makuszyńskiego.
Wszystkie spotkania były pełne ekspresji, niezwykle ciepło i radośnie przyjęte przez uczestników. Dzieci z entuzjazmem włączały się w ich przebieg, recytowały wiersze, śpiewały, tańczyły, chętnie uczestniczyły w zorganizowanych zabawach ruchowych.
Serdecznie dziękujemy gościom i uczestnikom „Bajkowych spotkań” za udział i zaangażowanie.
Mamy wielką nadzieję, że nasza akcja przyczyni się do wzrostu czytelnictwa wśród dzieci.

Galeria