VI Bajkowe Spotkania – 2013


Studentki włączają się w zabawę z dziećmi

Tegoroczne Bajkowe Spotkania, organizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii Cała Polska czyta dzieciom, odbyły się w dniach 16, 18, 22 kwietnia. Udział w nich wzięło 377 uczniów klas „0” częstochowskich szkół i przedszkoli oraz 81 opiekunów. W tym roku zaproszenie do czytania dzieciom bajek przyjęli: Pani Beata Brodowicz-Szymanek – poetka, nauczyciel, juror Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Pamięci Haliny Poświatowskiej”, autorka wierszy dla dzieci, przedstawiciele Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – strażak mgr inż. Adrian Barasiński i kadet Damian Stachów oraz Panie Dominika Kempa, Monika Książczyk, Teresa Pietrzyk, Katarzyna Piotrowska, Aleksandra Pluta i Danuta Sikora – studentki Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej AJD w Częstochowie. Spotkanie dzieci ze studentkami przebranymi w piękne, bajkowe stroje przygotowane zostało pod kierunkiem Pani dr Edyty Skoczylas-Krotli.

Pamiątkowe zdjęcie

Wśród prezentowanych dzieciom utworów znalazły się: Zaczarowana w żabkę, Ondraszek, Stoliczku nakryj się, O królewnie czarodziejce, Zatopione dzwony, Królewna głogu.

Wicedyrektor RODN „WOM” Renata Lipniewska wita gości

Podczas swojego spotkania z dziećmi Pani Beata Brodowicz-Szymanek zaprezentowała także swoje wiersze: Okularnica, Dom jaskółek, Teatr cieni, Noc, Dzieci nie chcą spać, Wakacje na drzewie, Skąd na niebie gwiazdy?

Pogadanka na temat bezpieczeństwa

W trakcie spotkania ze strażakami przeczytane zostały dzieciom utwory literackie – Jak Wojtek został strażakiem Czesława Janczarskiego i Pali się Jana Brzechwy. Dzieci miały również okazję wysłuchać wielu cennych uwag dotyczących bezpieczeństwa, poznały specyfikę pracy strażaków oraz nazwy poszczególnych elementów umundurowania strażaka. Mogły też same wypróbować, jak działa sprzęt gaśniczy.

Wszystkie czytane teksty ilustrowane były pokazem slajdów oraz wzbogacone utworami muzycznymi dopasowanymi tematycznie do prezentowanych tekstów literackich. Dzieci bardzo chętnie brały również udział w licznych zabawach ruchowych.

Pamiątkowe zdjęcie z p. Beatą Brodowicz-Szymanek

Uczestnicy Bajkowych Spotkań otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz mieli możliwość zrobienia zdjęć z zaproszonymi Gośćmi.

Serdecznie dziękujemy Gościom za przyjęcie zaproszenia, zaangażowanie i poświęcony czas.

Jolanta Janicka
Marta Małek

Zdjęcia: Izabela Bajor
Anna Dąbrowska

Galeria 1 – 16.04.2013 r.
Galeria 2 – 18.04.2013 r.

Galeria 3 – 22.04.2013 r.