Gra miejska Śladami doktora Biegańskiego 2017

7 czerwca 2017r. odbyła się gra miejska Śladami doktora Biegańskiego, skierowana do uczniów klas szóstych szkół podstawowych i gimnazjów Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego. W wydarzeniu wzięło udział siedem drużyn liczących od 3 do 5 uczestników, każda z nich miała swojego nauczyciela-opiekuna. W sumie w grze wzięło udział 29 uczniów i 7 nauczycieli, z trzech częstochowskich szkół: Gimnazjum nr 20 im. A. Fredry w Częstochowie, Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle w Częstochowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie. Celem gry było przybliżenie młodzieży życia, twórczości i pracy dr. Władysława Biegańskiego – znanego i cenionego mieszkańca Częstochowy, kształtowanie aktywnej postawy wobec dziedzictwa kulturowego miasta oraz zachęcenie uczniów do aktywnego poszukiwania wiedzy i wyciągania własnych wniosków. Zadaniem uczestników gry było pokonanie całej wyznaczonej trasy, wykonanie punktowanych zadań, zdobycie niezbędnego rekwizytu w jak najkrótszym czasie, oraz oznaczenie się w każdym punkcie gry za pomocą specjalnie przygotowanej aplikacji mobilnej. Rekwizyty zostały ukryte w różnych punktach, w centrum miasta. Uczestnicy gry po rejestracji zostali powitani w Auli Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, następnie Pani konsultant Elżbieta Straszak wygłosiła krótką prelekcję o życiu, działalności zawodowej i charytatywnej oraz dorobku naukowym Władysława Biegańskiego. Wszyscy zgromadzeni uważnie słuchali wystąpienia, bowiem od tego zależało sprawne wykonywanie zadań na trasie gry. Następnie zostały im przybliżone reguły określone w Regulaminie gry miejskiej Śladami doktora Biegańskiego i jeszcze raz powtórzone zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się w przestrzeni miejskiej.  Uczestnicy mieli też okazję zobaczyć wystawkę o dr. Biegańskim. Każdy zespół otrzymał kartę gry do wypełnienia i plakietki oznaczające przynależność do konkretnej grupy. Pierwsze zadania czekały na uczestników w pomieszczeniach biblioteki pedagogicznej. Musieli oni wykazać się sprytem, wiedzą i spostrzegawczością wykonując interaktywne zadania w aplikacji learninapps i quiz w aplikacji kahoot. Następnie zespoły ruszyły w miasto w poszukiwaniu kolejnych punktów gry i rekwizytów. Wśród zadań czekających na uczestników były quizy, zagadki, pytania otwarte, krzyżówki, praca wyszukiwawcza w katalogach bibliotecznych i odszukiwanie ukrytego tekstu w książkach autorstwa Biegańskiego lub napisanych o nim. Po pokonaniu całej trasy, odmeldowaniu się w każdym punkcie gry i wykonaniu zadań odbyło się uroczyste zakończenie gry w Bibliotece Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie. Każdy zespół rozwiązywał zadania w sposób sprawny i szybki, poziom był tak wysoki, że do wyłonienia zwycięskiego zespołu potrzebna była dogrywka.

I miejsce zajął Zespół I – Gimnazjum nr 20 im. A. Fredry w Częstochowie

Marta Frączyńska
Agnieszka Gizler
Weronika Gradzik
Weronika Klimczyk
Paulina Kubas

nauczyciel – opiekun Anna Romianowska

II miejsce zajął Zespół VII – Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle w Częstochowie

Emilia Palutek
Barbara Simkiewicz
Norbert Stefaniak
Szymon Świtoń

nauczyciel – opiekun Elżbieta Barczyk

III miejsce zajął Zespół IV – Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle w Częstochowie

Zofia Biel
Patrick Curran
Matylda Dzieło
Iga Jacewicz

nauczyciel – opiekun Renata Krawczyk

Pani Renata Lipniewska, wicedyrektor RODN „WOM” ds. bibliotek pedagogicznych oraz Pani Beata Grzanka, dyrektor Biblioteki Publicznej w Częstochowie wręczyły wszystkim uczestnikom dyplomy, zwycięzcom nagrody książkowe.

Tak udane przedsięwzięcie zawdzięczamy współpracy nauczycieli bibliotekarzy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie, nauczycieli konsultantów Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz pracowników Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie. Twórcą aplikacji mobilnej Śladami doktora Biegańskiego był Pan Tomasz Karoń, konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Rekwizyty pomogli nam ukryć: Ośrodek Kultury Filmowej ILUZJA, Muzeum Częstochowskie, Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza, Miejskie Centrum Informacji Turystycznej, Restauracja i Kawiarnia Biały Borek, Galeria ZPAP. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy. Bardzo dziękujemy wszystkim za wspaniałą zabawę a tym, którzy byli zaangażowani w opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie gry za pomoc i życzliwość.

Tekst: Anna Dąbrowska
Anna Hiller