Ogólnopolski Głos Profilaktyki w Częstochowie

27

          14 czerwca 2014 roku Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie włączyła się w działania ukierunkowane na profilaktykę szeroko rozumianych uzależnień, zjawisk przemocy, nietolerancji i ksenofobii. Komenda Miejska Policji w Częstochowie zaprosiła nauczycieli bibliotekarzy do udziału w Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki. Przedsięwzięcie to jest kontynuacją projektu Ogólnopolska Noc Profilaktyki. Zaproponowany przez młodzieżową społeczność Profilaktyka a Ty, projekt Komendy Głównej Policji od kilku lat wpisuje się w działania Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła, a także w działania Ministra Spraw Wewnętrznych w ramach programu rządowego Razem bezpieczniej. Celem projektu jest edukacja młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej, a także promocja działań profilaktycznych.
Impreza rozpoczęła się uroczystym przemarszem ulicami Częstochowy na Plac Biegańskiego. Uczestnicy wygłaszali hasła propagujące modny styl życia bez uzależnień. Przed Ratuszem, o godzinie 16.00, po odczytaniu przez ucznia Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki odezwy społeczności PaT przez minutę wszyscy zebrani wybijali prawą dłonią na sercu rytm Wolnych serc. Następnie po tradycyjnym tańcu integracyjnym „belgijka” uczestnicy ruszyli z powrotem.
W Auli Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza przy Al. Armii Krajowej w Częstochowie do godzin wieczornych chętni mogli skorzystać z kolejnych atrakcji. Pracownicy Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej zaprezentowali program Nie daj Się, połączony z dyskusją na temat narkotyków. Następnie Julia Furgalska – uczennica IX Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida wykonała utwór zespołu Dżem Do kołyski. Kolejnym punktem był spektakl pt. Mały Książę wśród ludzi – występ uczniów Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Częstochowie – laureatów konkursu Małych Form Teatralnych.
Podczas spotkania nauczycielki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej przedstawiły ofertę biblioteki dotyczącą zapobieganiu uzależnieniom oraz przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej. Za zgodą i dzięki uprzejmości Domu Wydawniczego RAFAEL uczestnikom spotkania zaprezentowany został film ze zbiorów biblioteki pt. Życie pod murem z serii Lekcje przestrogi.
Program zakończył występ wykonany przez grupę taneczną pod nazwą Stowarzyszenie Kultury Hip-Hop Przybij Piątkę.
Tegoroczny Ogólnopolski Głos Profilaktyki był kolejnym interaktywnym przedsięwzięciem promującym życie bez uzależnień.

Izabela Bajor
Anna Dąbrowska
Fot. Izabela Bajor
Andżelika Dąbrowska

33  43