Spotkanie autorskie z Grzegorzem Jankowiczem, autorem książki „Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata”

8 maja 2017 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie odbyło się spotkanie autorskie z panem Grzegorzem Jankowiczem, dyrektorem programowym Festiwalu Conrada, krytykiem literatury, wykładowcą, świetnym pedagogiem i rozmówcą. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Biblioteką Publiczną im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie. Na spotkanie przybyła młodzież z częstochowskich szkół ponadgimnazjalnych. Najnowsza książka pana Jankowicza „Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata” stała się punktem wyjścia do rozmowy o tym, co dzieje się po czytaniu i jak zmienia się odbiór otaczającego nas świata. Młodzież zadawała wiele pytań, jak również dzieliła się z autorem swoimi czytelniczymi doświadczeniami. Pan Jankowicz w barwny i interesujący sposób omawiał trudne dla młodych ludzi zagadnienia teorii literatury udowadniając im, że fundamentem świata według niego jest literatura. W spotkaniu wzięły udział 82 osoby.

tekst i zdjęcia: Anna Dąbrowska