Dyktuś


Miejski Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III szkół podstawowych „Dyktuś”

Dyktando organizowane jest przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Częstochowie oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z częstochowskich szkół podstawowych.

Prekursorem i wieloletnim współorganizatorem była Szkoła Podstawowa nr 39 (lata 2003-2014), w latach 2015-2017 współpracowaliśmy ze Szkołą Podstawową nr 19. Od roku 2018 organizujemy konkurs wraz ze Szkołą Podstawową nr 14. Od samego początku do chwili obecnej współorganizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie.

Celem dyktanda jest kształcenie umiejętności poprawnej pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi, wdrażanie do systematycznej i konsekwentnej pracy nad rozwijaniem biegłości ortograficznej, wspomaganie rozwoju procesów poznawczych ucznia oraz efektów uczenia się poprzez stosowanie metod pedagogiki zabawy.

W konkursie biorą udział uczniowie klas III z częstochowskich szkół podstawowych, którzy zostali wyłonieni w szkolnych zmaganiach ortograficznych.

Prace ocenia komisja składająca się z nauczycieli nauczania zintegrowanego i pracowników biblioteki.

Autorzy najlepszych prac otrzymują tytuł Mistrza i Wicemistrza Ortografii. Przyznawane są też wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy dyktanda otrzymują dyplomy gratulacyjne za udział w finale, a najlepsi nagrody książkowe.

Wszystkim uczniom, którzy byli uczestnikami dotychczasowych edycji „Dyktusia” gratulujemy ogromnej wiedzy z zakresu ortografii. Nauczycielom dziękujemy za przygotowanie swoich podopiecznych do konkursowych zmagań.

Zapraszamy do dalszej współpracy w kolejnych edycjach konkursu „Dyktuś”.

 

Edycje konkursu: