Ekslibris 2012 – mała graficzna opowieść o mojej bibliotece – Podsumowanie


W dniach od 20 kwietnia do 9 maja 2012 roku na stronie internetowej Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyło się głosowanie na najlepszy ekslibris. Głosowanie to zostało przeprowadzone w ramach konkursu plastycznego EKSLIBRIS – MAŁA GRAFICZNA OPOWIEŚĆ O MOJEJ BIBLIOTECE.

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów formą sztuki graficznej, zachęcenie ich do tworzenia własnych ekslibrisów do księgozbiorów domowych oraz do kolekcjonowania znaków własnościowych. Ponadto poznanie technik wykonywania ekslibrisu i elementów, które zawiera ten znak oraz promocja biblioteki szkolnej w środowisku lokalnym.

Konkurs skierowany był do uczniów wszystkich typów szkół Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Każda szkoła mogła do konkursu zgłosić maksymalnie pięć prac. Prace nawiązywały tematycznie do książek, biblioteki, patrona lub tradycji szkoły. Wykonywane były dowolną techniką w formacie A5.

Nadesłane 62 prace15 szkół zostały  podzielone według następujących kategorii wiekowych:

a)    uczniowie klas I – III szkoły podstawowej – 17 uczniów (Szkoła Podstawowa nr 21 w Częstochowie, Szkoła Podstawowa nr 40 w Częstochowie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Częstochowie, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie),

b)   uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej – 9 uczniów (Szkoła Podstawowa nr 49 w Częstochowie, Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Starej, Szkoła Podstawowa nr 1 w Częstochowie),

c)    uczniowie gimnazjum25 uczniów, (Gimnazjum nr 5 w Częstochowie, Zespół Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Częstochowie, Gimnazjum nr 21 w Częstochowie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Blachowni, Zespół Szkół w Koniecpolu Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 26 w Częstochowie),

d)   uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 11 uczniów (Zespół Szkół Zawodowych im. M. Grzegorzewskiej w Częstochowie, VI Liceum Ogólnokształcące  w Częstochowie, Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie).

Udział procentowy uczniów w konkursie przedstawia poniższy wykres:

Następnie  prace zostały zeskanowane i umieszczone anonimowo na stronie internetowej biblioteki. Laureatów wyłoniono w drodze głosowania online.

W sumie oddano 4791 głosów: Klasy I-III – 1204 głosów, Klasy IV-VI – 576, Gimnazjum – 2181, Szkoła ponadgimnazjalna – 831.

Udział procentowy oddanych w konkursie głosów w poszczególnych etapach kształcenia przedstawia poniższy wykres:

 

Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach to:

Klasy I-III – KATARZYNA KNAPIK, Szkoła Podstawowa nr 1 w Częstochowie,

Ilość głosów: 580

KLASY IV-VI – NATALIA KRÓLAK, Szkoła Podstawowa nr 1 w Częstochowie,

Ilość głosów: 264

GIMNAZJUM – KINGA KASPRZYK, Gimnazjum nr 5 w Częstochowie,

Ilość głosów: 1363

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA – EWA POCHWAT, Zespół Szkół Zawodowych

im. M. Grzegorzewskiej w Częstochowie,

Ilość głosów: 415.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpiło w dniu 14 maja 2012 roku o godz. 13.00 w Auli FORUM Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Uroczystość uświetnił koncert skrzypcowy Częstochowskiej Szkoły Suzuki.

Wszystkie prace zostały zaprezentowane podczas uroczystości wręczenia nagród na wystawie pokonkursowej.

Anna Płusa