Elektroniczny dzienniczek lektur


Technologie informacyjno-komunikacje nauczyciele wykorzystują w różnych obszarach swojej pracy dydaktycznej. Można je stosować w pracy z dziećmi w przedszkolu oraz na pierwszych etapach kształcenia, ale także na zajęciach edukacyjnych z uczniami klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Stosując metody tradycyjne z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi nauczyciele uatrakcyjniają swoje zajęcia, łącząc naukę z zabawą.

W ramach obchodów Roku Czytelnika Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Częstochowie zorganizowały ogólnopolski konkurs dla uczniów wszystkich etapów kształcenia pt. Elektroniczny dzienniczek lektur. Celem konkursu była promocja czytelnictwa dzieci i młodzieży oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i plastycznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Obok tradycyjnych książeczek coraz częściej uczniowie korzystają z nowoczesnych narzędzi do tworzenia spisu lektur lub opisywania swoich zainteresowań czytelniczych. Do aplikacji umożliwiających tworzenie elektronicznych dzienniczków lektur czy elektronicznych książeczek ilustrujących wszelkiego typu działania czytelnicze należy portal Story Jumper. Serwis ten znalazł również zastosowanie w zaaktywizowaniu uczniów do czytania poprzez danie im możliwości podzielenia się swoimi wrażeniami z lektury w sposób nowy, odmienny od formy dotychczasowej.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie elektronicznego dzienniczka lektur w programie Story Jumper na dowolny temat związany z czytelnictwem, ulubioną książką, bohaterem literackim i przesłanie wykonanej pracy w formie linku. Uczniowie oprócz umiejętności pisarskich musieli się wykazać znajomością wykorzystania komputera i Internetu w pracy twórczej.

W dniu 19 września 2014 r. jury w składzie:
– Anna Przygódzka – prezes SPB Oddział w Częstochowie,
– Jadwiga Mielczarek – nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie,
– Izabela Bajor – nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM” w Częstochowie,
wyłoniło następujących laureatów konkursu Elektroniczny dzienniczek lektur:

  • w kategorii klas I–III szkoły podstawowej JULIA KOSELA za pracę pt. Matylda, wykonaną pod kierunkiem nauczyciela Urszuli Tądel (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie),
  • w kategorii klas IV–VI szkoły podstawowej AGNIESZKA KRAWCZYK za pracę pt. Tajemniczy ogród, wykonaną pod kierunkiem nauczyciela Anny Dul (Szkoła Podstawowa w Olsztynie),
  • w kategorii gimnazjum ALEKSANDRA CHUDZICKA za pracę pt. Papierowa postać, wykonaną pod kierunkiem nauczyciela Małgorzaty Skowrońskiej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mykanowie).

Jury w kategorii gimnazjum przyznało również wyróżnienie, które otrzymał DOMINIK PIĘTKA za pracę pt. Biały Kieł, wykonaną pod kierunkiem nauczyciela Barbary Satławy (Zespół Szkół w Łękawicy).

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.