Młody Polak młodym Europejczykiem – wyniki konkursu


Dnia 15 lutego 2012 roku ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego Młody Polak młodym Europejczykiem, skierowanego do gimnazjalistów powiatu częstochowskiego. Konkurs odbywał się pod patronatem Starosty Częstochowskiego, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury oraz Dyrektora Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Częstochowie.

Jury po burzliwej dyskusji nad fotografiami postanowiło przyznać dwie pierwsze nagrody oraz jedną drugą. Trzeciej nagrody nie przyznano.

Jury w składzie: Ewa Otrąbek, Beata Raczyńska, Bogumił Dobosz przyznało:

II nagrodę za pracę zatytułowaną: Unia Europejska okiem dziecka- tryptyk uczniowi z Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie. Nagrodę otrzymał Mikołaj Centkowski.

Dwie pierwsze, równorzędne nagrody otrzymały: Weronika Pruszek z I klasy gimnazjum w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Garnku za pracę Europa jest OK oraz Helena Świdnicka z Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie za pracę Przez Europę z polskim akcentem.

GALERIA