Spotkanie z lekturą


Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy i Plastyczny „Spotkanie z lekturą”

„Spotkanie z lekturą” organizowane jest od 2004 roku przez nauczycieli bibliotekarzy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie. Konkurs odbywa się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Celem konkursu jest propagowanie literatury dziecięcej, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów, kształtowanie umiejętności pracy grupowej oraz zasad zdrowego współzawodnictwa. W rywalizacji biorą udział uczniowie klas początkowych częstochowskich szkół podstawowych. W każdym roku do zmagań konkursowych przystępują zamiennie uczniowie klas pierwszych, drugich lub trzecich. Uczestników obowiązuje znajomość lektur wyznaczonych wcześniej przez organizatorów. Konkurs przeprowadzany jest w formie rywalizacji trzyosobowych drużyn. Każda szkoła może zgłosić jedną drużynę do konkursu czytelniczego i jedną do plastycznego.

„Spotkanie z lekturą” przebiega w miłej i przyjaznej dla uczestników atmosferze, a rozstrzygnięcie (co ważne dla uczestników) następuje w tym samym dniu. W komisji konkursowej pracują nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy za udział w konkursie, a laureaci także nagrody książkowe.

Uczniom, którzy byli uczestnikami w dotychczasowych edycjach konkursu gratulujemy wiedzy i zapału. Nauczycielom dziękujemy za przygotowanie dzieci do konkursowych zmagań.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych edycjach „Spotkania z lekturą”

Archiwum konkursu: