Wojna poezją pisana

22 października 2009 roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbył się konkurs recytatorski „Wojna poezją pisana”, adresowany do uczniów gimnazjów.

Celem konkursu było upamiętnienie 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, propagowanie piękna poezji polskiej, rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży oraz upowszechnianie kultury języka polskiego.

Konkurs zorganizowali nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Izabela Bajor, Ewa Otrąbek, Beata Raczyńska i Barbara Witkowska, a patronat nad imprezą objął Częstochowski Biuletyn Oświatowy.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Pani Anita Toborek – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Częstochowie i Pani Grażyna Kawecka-Karaś – dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

W imieniu organizatorów gości i uczestników konkursu powitała Renata Lipniewska – wicedyrektor RODN „WOM’ ds. bibliotek pedagogicznych.

W konkursie udział wzięło 22 uczniów z 12 gimnazjów:

Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie
Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów w Częstochowie
Społeczne Gimnazjum nr 2 im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie
Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie
Gimnazjum nr 10 w Częstochowie
Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie
Gimnazjum nr 13 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Częstochowie
Gimnazjum nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie
Gimnazjum nr 19 im. generała Leopolda Okulickiego w Częstochowie
Gimnazjum nr 21 im. Orląt Lwowskich w Częstochowie
Prywatne Gimnazjum Lingwistyczne w Częstochowie
Gimnazjum w Olsztynie.
Uczniowie prezentowali utwory poetyckie odnoszące się tematycznie do okresu II wojny światowej.

Prezentacje uczestników oceniało jury w składzie:

Iwona Chołuj – przewodnicząca jury, aktorka Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,
Grażyna Bochenkiewicz – nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie i redaktor naczelny kwartalnika „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”,
Renata Lipniewska – wicedyrektor RODN „WOM” w Częstochowie ds. bibliotek pedagogicznych,
Marta Małek – nauczyciel polonista, nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie.
Jury oceniając brało pod uwagę dobór repertuaru, znajomość tekstu, interpretację utworu, kulturę słowa oraz ogólne wrażenie artystyczne. Doceniono wzbogacenie występu muzyką i prezentacją multimedialną.
Ogłoszenie wyników odbyło się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez jury.
Decyzją jury przyznano następujące nagrody:

I miejsce

Aleksandra Chatys, uczennica Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie za wiersz K.K. Baczyńskiego „Z głową na karabinie”;

II miejsce

1. Olga Pilarz, uczennica Gimnazjum nr 13 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Częstochowie za wiersz W. Szymborskiej „Jeszcze”;
2. Magdalena Kościelniak, uczennica Gimnazjum nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie za wiersz K.K. Baczyńskiego „Ten czas”;

III miejsce

Monika Hadrian, uczennica Gimnazjum w Olsztynie za wiersz W. Pałki „Egzekucja”.

Jury przyznało również dwa wyróżnienia:

1. Barbara Klekowska, uczennica Społecznego Gimnazjum nr 2 im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie za wiersz W. Broniewskiego „Ballady i romanse”;
2. Joanna Banasik, uczennica Prywatnego Gimnazjum Lingwistycznego w Częstochowie za wiersz K. I. Gałczyńskiego „Dziecko żydowskie”.

Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali dyplomy gratulacyjne i drobne upominki.
Organizatorzy konkursu dziękują serdecznie uczniom za udział w naszym konkursie, nauczycielom za pracę włożoną w przygotowanie młodzieży.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom.