Projekt edukacyjny „Baśniowy pociąg do Europy”


Projekt edukacyjny Baśniowy pociąg do Europy skierowany był do nauczycieli i uczniów klas trzecich szkół podstawowych. Dotychczas odbyły się jego dwie edycje.

Edukacja europejska jest inwestycją w wychowanie świadomych Europejczyków, wspomaga wszechstronny rozwój uczniów rozwijając ich zainteresowania otaczającym światem, uczy poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, miłości do Ojczyzny przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i różnorodność narodów, które ją tworzą.

Projekt edukacyjny Baśniowy pociąg do Europy skierowany był do nauczycieli i uczniów klas trzecich szkół podstawowych.

Dotychczas odbyły się jego dwie edycje.

Baśniowy pociąg do Europy 2012/2013

Baśniowy pociąg do Europy 2011/2012