Projekt edukacyjny „Cztery pory roku w naszym mieście”


2 czerwca 2014 roku w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” odbyło się spotkanie podsumowujące projekt edukacyjny z zakresu edukacji regionalnej „Cztery pory roku w naszym mieście”. Uczestnikami projektu były dzieci z Niepublicznego Przedszkola Językowego Zgromadzenia Sióstr Córek Maryi z Pesche w Częstochowie. Celem projektu było zapoznanie dzieci z historią Częstochowy, najciekawszymi zabytkami miasta oraz legendami związanymi z miejscowością. Przedszkolaki zdobyły także informacje na temat walorów przyrodniczo-turystycznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Projekt był realizowany w roku szkolnym 2013/2014 i w jego organizację i prowadzenie zajęć edukacyjnych zaangażowali się nauczyciele z częstochowskich placówek oświatowych: Niepublicznego Przedszkola Językowego Zgromadzenia Sióstr Córek Maryi z Pesche, Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” oraz Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia.

Zajęcia zostały zorganizowane w trzech obszarach: poznawczym, plastycznym i muzycznym. Każda z instytucji podjęła się zadania pracy z dziećmi w jednym z obszarów. Projekt podzielono na cztery części odpowiadające poszczególnym porom roku: Jesień, Zima, Wiosna, Lato. Nauczyciele podczas realizacji każdej z nich przeprowadzili zajęcia wprowadzające w tematykę, koncert muzyczny nauczycieli i uczniów Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej oraz konkurs plastyczny inspirowany muzyką A.L. Vivaldiego.

W okresie dziewięciu miesięcy współpracy przeprowadzono zajęcia:

  • Jesień

Jesień w naszym mieście (5–6 – latki)
Jesień w parku (3–4 – latki)

  • Zima

Czytamy legendy w zimowe wieczory (5–6 – latki)
Jasna Góra zimową porą (3–4 – latki)

  • Wiosna

Spacerkiem po Częstochowie (5–6 – latki)
Wiosenny spacer po mieście (3–4 – latki)

  • Lato

Poznajemy piękno Jury Krakowsko-Częstochowskiej (5–6 – latki)
Letnie wędrówki po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (3–4 – latki)

Tematyka zajęć skupiona była przede wszystkim na:

  • poszerzeniu wiedzy na temat zmian następujących w przyrodzie i życiu codziennym człowieka na skutek zamieniających się pór roku,
  • poznaniu historii miasta oraz legend związanych z rodzinną miejscowością,
  • wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji o Częstochowie i regionie tj. encyklopedii, albumów, przewodników i informatorów turystycznych,
  • rozwijaniu uzdolnień artystycznych poprzez wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych,
  • kształtowaniu wrażliwości muzycznej przez bezpośrednie obcowanie z muzyką klasyczną.

Podsumowanie projektu zakończyło się uroczystym spotkaniem dzieci oraz nauczycieli zaangażowanym w realizację projektu. Obecni byli nauczyciele bibliotekarze: Agata Arkabus, Anna Płusa, nauczyciele wychowania przedszkolnego: Agnieszka Rabenda-Luto, Ewa Bednarek, Daria Dębska, Aneta Podsiedlik oraz nauczyciel klasy skrzypiec Katarzyna Cichońska. Przedszkolaki wysłuchały koncertu uczniów z Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej, obejrzały występ zespołu folklorystycznego „Grodzianki” z Grodziska oraz uczestniczyły w quizie „Co już wiem o Częstochowie”.

Edukacja regionalna stanowi bardzo ciekawy obszar poszerzenia wiedzy na temat małej ojczyzny w każdym wieku i na każdym etapie kształcenia i nauczania. Dzieci w wieku przedszkolnym chętnie uczestniczą w zajęciach regionalnych oraz dzielą się swoimi doświadczeniami i wiadomościami z tego zakresu. Rolą edukacji regionalnej jest przekazywanie wartości przywiązania i poczucia przynależności do społeczności lokalnej. Patriotyzm i wartości społeczne należy więc kształtować od najmłodszych lat, aby każde z dzieci wyrosło w przyszłości na odpowiedzialnego obywatela i Polaka.

Agata Arkabus