Projekt edukacyjny „Książka twoim przyjacielem”


W Miejskich Przedszkolach nr 10 i nr 25 w Częstochowie w roku szkolnym 2009/2010 zrealizowany został cykl zajęć dla dzieci sześcioletnich pt. Książka twoim przyjacielem. W placówkach tych pod patronatem biblioteki pedagogicznej systematycznie odbywały się spotkania dla przedszkolaków. W placówkach tych pod patronatem biblioteki pedagogicznej systematycznie odbywały się spotkania dla przedszkolaków.

Zajęcia przygotowali i prowadzili nauczyciele bibliotekarze: Agata Arkabus i Anna Płusa. Ze strony wyżej wymienionych przedszkoli we współpracę z biblioteką zaangażowali się nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Zajęcia odbywały się na terenie biblioteki oraz w salach dydaktycznych przedszkoli. Zrealizowane zostało siedem bloków tematycznych dla każdej grupy przedszkolnej. Były to następujące zajęcia: Podróże z książką, Dzień Pluszowego Misia, Smoki w książkach i czasopismach, Jak powstaje książka?, Psy i koty w multimedialnych zbiorach bibliotecznych, Encyklopedia źródłem wiedzy, Szlakiem legend polskich.

Nadrzędnym celem przeprowadzanych zajęć była popularyzacja czytelnictwa i biblioteki wśród najmłodszych dzieci. Realizowane zajęcia stanowiły atrakcyjną formę zachęcania przedszkolaków do obcowania z książką, a w przyszłości jej czytania.

Agata Arkabus