Akademia Szczęśliwego Dzieciństwa – w kręgu wartości patriotycznych – 2017