Bajka dobra na wszystko – zajęcia biblioterapeutyczne – 2017