Debata „Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty” – 2016 – relacja