Działania biblioteki szkolnej w zakresie bezpiecznego i kreatywnego wykorzystania zasobów sieci – sieć współpracy i samokształcenia – kwiecień 2015