Projekt edukacyjny „Polskie tradycje i obrzędy ludowe” – Kłobuck 2014