Rola rodziny w kształtowaniu kompetencji czytelniczych – sieć współpracy i samokształcenia – Spotkanie III