Seminarium poetycko-muzyczne pt. „Jesienne spotkania autorskie” – 2019