II Wojewódzki Konkurs „Książka i informacja w erze mediów cyfrowych”

W dniu 8 grudnia 2017 r. w siedzibie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbył się konkurs dla uczniów klas VII szkoły podstawowej, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego „Książka i informacja w erze mediów cyfrowych”. Organizatorami konkursu byli nauczyciele bibliotekarze – dr Agata Arkabus i Anna Płusa z PBP RODN „WOM” w Częstochowie oraz Alina Grabna – Przewodnicząca Rady Oddziału TNBSP. Celem konkursu było upowszechnianie i promowanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz popularyzacja nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W konkursie udział wzięło 13 uczniów, którzy w teście pisemnym zmagali się z pytaniami dotyczącymi: Biblioteki Narodowej (zadania i struktura, historia, współpraca ogólnopolska i międzynarodowa, zbiory i zasoby cyfrowe) oraz prawa autorskie (domena publiczna, zasady udostępniania i publikowania utworów, dozwolony użytek chronionych utworów).

Komisja konkursowa II Wojewódzkiego Konkursu „Książka i informacja w erze mediów cyfrowych” w składzie:

Przewodniczący: dr Katarzyna Parkitna
Członkowie: Barbara Witkowska, Renata Lipniewska

na posiedzeniu komisji konkursowej  w dniu 8.12.2017 r. wyłoniła następujących laureatów:

KATEGORIA: klasa VII szkoły podstawowej i gimnazjum

– I miejsce: Beata Smakosz – Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Częstochowie

– II miejsce: Anna Bielecka – Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

– III miejsce: Martyna Frączyńska – Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

– Wyróżnienie: Joanna Wrześniewska – Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie

KATEGORIA: szkoła ponadgimnazjalna

– I miejsce: Kacper Pawelec – Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie

– II miejsce: Oskar Kacela – Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie

– III miejsce: Cyprian Gęsiarz – Państwowa Szkoła Muzyczna II st. Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie

– Wyróżnienie: Martyna Ociepa – Państwowa Szkoła Muzyczna II st. Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie.

Podczas spotkania uczniowie uczestniczyli również w warsztatach plastycznych prowadzonych przez nauczyciela bibliotekarza PBP RODN „WOM” w Częstochowie Marka Czarnołęskiego. Uczestnicy konkursu oraz laureaci otrzymali dyplomy i nagrody.

Informacja prasowa o konkursie: http://www.gazetacz.com.pl/artykul.php?idm=811&id=21841

Agata Arkabus
zdjęcia: Alina Grabna